19.12.2007. godine

Danas je u poduzecu „MITALL STILL“ Zenica, topljenjem u visokoj peci, izmedu ostalog, izvršeno uništenje oduzetog naoružanja po pravomocnim odlukama Kantonalnog suda Novi Travnik u kojima je izrecena mjera sigurnosti – trajno oduzimanje predmeta i za koja su temeljem clanka 194. tocka 3. ZKP-a Federacije BiH, donesena pravomocna rješenja o uništavanaju istih.
Uništeno je ukupno 8 automatskih pušaka, 6 pištolja i veci broj okvirova za pušku i pištolje, sve prema Zapisniku o primopredaji oduzetih predmeta broj: 006-0-Su-07-000 549-2 od 22.06.2007. godine sacinjenog izmedu Kantonalnog suda Novi Travnik i Policijske stanice Novi Travnik.
Uništenju naoružanja, pored predstavnika Kantonalnog suda Novi Travnik, Nedice Vukic, tajnika suda, nazocili su predstavnici KOS BiH, MUP-a KSB/SBK, EUFOR-a Lot kuca Travnik, i UNDP-a.
Više..

18.12.2007. godine, svecana zajednicka ceremonija povodom završetka implementacije CMS-a u sudovima KSB/SBK

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik održana svecana zajednicka ceremonija povodom uspješnog završetka implementacije Sustava za automatsko upravljanje predmetima (CMS) u sudovima Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona.
Radi se o posebnom pilot projektu VSTV-a BiH i prvoj implementaciji CMS-a koja je u svim sudovima jednog Kantona (Opcinski sud Kiseljak, Bugojno i Travnik i Kantonalni sud Novi Travnik) obavljena uz korištenje Regionalnog tima KSB/SBK i mentorstvo edukatora VSTV-a.
Na svecanosti je prezentiran rad sudova prije i poslije implementacije, kao i prednosti CMS-a na putu postizanja ucinkovitog i efikasnog pravosuda u BiH. Rad CMS-a prezentirale su ispred projekta VSTV-a Dušica Milosavljevic i Amra Hrvacic, voda Regionalnog tima KSB/SBK.
O izuzetnom znacaju ovog projekta i prednostima implementacije CMS-a u sudovima KSB/SBK, govorili su u svom obracanju nazocnima u ime sudova KSB/SBK, Opcinskog suda Kiseljak, Bugojno, Travnik i Kantonalnog suda Novi Travnik, predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar, a u ime Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca, medunarodni clan VSTV-a BiH, gosp. Sven Marius Urke.
Svecanosti je nazocio veliki broj sudaca i predsjednika sudova iz cijele BiH, zamjenik Glavnog kantonalnog tužitelja KSB/SBK, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Federacije BiH i KSB/SBK, predsjednik i odvjetnici Odvjetnicke komore za ZE-DO i KSB/SBK, te predstavnici medija.
Više..

17.12.2007.godine, Posjeta Kantonalnog suda Tuzla

U organizaciji Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca BiH, danas je u studijskoj posjeti Kantonalnom sudu Novi Travnik boravila delegacija Kantonalnog suda Tuzla, na celu sa predsjednicom suda, g-dom Indirom Hadžimehmedovic.
Predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar i IKT službenik suda, gosp. Almir Racic, upoznali su goste sa prednostima i funkcionalnostima CMS-a, automatskog upravljanja predmetima, u Kantonalnom sudu Novi Travnik. Više..

14.12.2007.godine

Od 14.12.2007. godine svi uposlenici Kantonalnog suda Novi Travnik nose jedinstvene radne uniforme. Rijec je o modro plavim blejzerima za uposlenice i sakoima za uposlenike.
Na ovaj nacin, uz ranije akreditacije, korisnici suda vec pri prvom kontaktu mogu vidjeti da li se obracaju pravoj osobi u sudu, te lakše doci do potrebitih informacija. Više..

Svecana ceremonija završetka implementacije CMS-a u sudovima
KSB/SBK

Povodom uspješnog završetka implementacije sustava za automatsko upravljanje predmetima, CMS projekta VSTV-a BiH, kao posebnog pilot projekta VSTV-a BiH u sudovima Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, uz korištenje Regionalnog tima KSB/SBK, zakazana je svecana zajednicka ceremonija Opcinskih sudova Kiseljak, Bugojno, Travnik i Kantonalnog suda Novi Travnik.
Svecanost ce se održati u utorak 18.12.2007. godine u velikoj sali Kantonalnog suda Novi Travnik.
Na svecanosti bit ce prezentiran rad sudova prije i poslije implementacije, kao i prednosti CMS-a na putu postizanja ucinkovitog i efikasnog pravosuda u BiH.
Ocekuje se nazocnost velikog broja pozvanih zvanica, kao i predstavnici medija koji ce širu javnost upoznati o navedenom.

27.11.2007. godine

Na poziv predsjednice Kantonalnog suda Novi Travnik, g-de Katice Jozak-Madar, danas je u ovome sudu održan sastanak Radne grupe pri Kantonalnom sudu Novi Travnik za implementaciju kaznenog zakonodavstva (LIG).
Tema sastanka bila je Izvješce Misije OSCE u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Pretpostavka nevinosti: primjeri nepoštivanja medunarodno priznatih standarda u oblasti zaštite ljudskih prava pred sudovima u BiH“ i izmjene i dopune Kaznenog zakona Federacije BiH.
Sastanku su nazocili predstavnici: OSCE-a, Regionalni centar Banja Luka, Terenski ured u Travniku, Ministarstva unutarnjih poslova KSB/SBK, Glavni Kantonalni tužitelj KSB/SBK, predsjednici Opcinskih sudova Travnik i Kiseljak, predsjednici i suci kaznenih odjeljenja Opcinskih sudova Travnik, Bugojno i Kiseljak, odvjetnici Stana Imamovic i Sead Agic ispred Regionalne odvjetnicke komore za ZE-DO i KSB/SBK, predsjednik i suci kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik.
Kroz raspravu i diskusiju svih ucesnika analizirane su postojece prakse na sudovima u BiH koje dovode u pitanje ljudska prava uocena od promatraca Misije OSCE-a u BiH i objavljena u pomenutom Izvješcu, s ciljem da se rad sudova u BiH usuglasi s medunarodnim standardima o ljudskim pravima i standardima pravicnog sudenja.

23.11.2007. godine

Danas je u radnoj posjeti Kantonalnom sudu Novi Travnik boravio Federalni ministar pravde, gosp. Feliks Vidovic zajedno sa savjetnikom ministra za pravosude u Federalnom ministarstvu pravde, gosp. mr. sc. Goranom Šimicem.
Nakon obilaska Kantonalnog suda, te predstavljanja projekta CMS-a od strane predsjednice Kantonalnog suda g-de Katice Jozak-Madar, kao jednog od najznacajnijih projekata cija implementacija je u tijeku u sudovima KSB/SBK, održan je radno-konsultativni sastanak sa ciljem upoznavanja sa aktualnom problematikom u sudovima KSB/SBK.
Sastanku su nazocili i predsjednici Opcinskih sudova, g-da Božana Banduka, predsjednica Opcinskog suda u Kiseljaku, g-da Katica Soldo , predsjednica Opcinskog suda u Bugojnu sa Odjeljenjem u Jajcu i gosp. Goran Dujic, predsjednik Opcinskog suda u Travniku.
Više..

08.11.2007. godine, posjeta Kantonalnog suda Mostar

U organizaciji Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca BiH, danas je u studijskoj posjeti Kantonalnom sudu Novi Travnik boravila delegacija Kantonalnog suda Mostar, na celu sa predsjednikom suda, gosp. Mladenom Jurišicem.
Ispred VSTV-a BiH, posjeti su nazocili predstavnici CMS projekta VSTV-a, savjetnik za implementaciju CMS-a, g-da Amila Rahic i edukator gosp. Edin Bico.
Predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar i IKT službenik suda, gosp. Almir Racic, upoznali su goste sa prednostima i funkcionalnostima CMS-a, automatskog upravljanja predmetima, u Kantonalnom sudu Novi Travnik. Više..

Posjeta Kantonalnom sudu Sarajevo

Dana 06.11.2007. godine predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar i suci gradanskog odjeljenja Vladimir Žuljevic, predsjednik gradanskog odjeljenja, Sadik Lendo i Senad Begovic, bili su u radnoj posjeti u Kantonalnom sudu Sarajevo. Sa predstavnicima Kantonalnog suda Sarajevo, ciji domacini su bili predsjednica Kantonalnog suda u Sarajevu, g-da Begzada Gavrankapetanovic-Salihagic, predsjednica gradanskog odjeljenja g-da Lejla Hadžimuratovic i suci gradanskog odjeljenja toga suda održan je radno-konsultativni sastanak.
Na sastanku su razmjenjena iskustva ovih sudova u primjeni novog Zakona o parnicnom i ovršnom postupku, te razmatrani drugi pravni instituti relevantni u primjeni pozitivnog zakonodavstva u BiH.
Ucesnici radno-konsultativnog sastanka ocijenili su sastanak veoma uspješnim i dogovorili suradnju i u buduce, a sve u cilju ujednacavanja sudske prakse i postizanja dobrih rezultata u radu. Više..

16.10.2007. godine

Unošenjem svih neriješenih „K“, „Kps“ i „U“ predmeta u CMS bazu podataka u periodu od 10.10.-16.10.2007. godine, Kantonalni sud Novi Travnik prešao na sustav automatskog upravljanja predmetima – CMS. Nastavak implementacije je u tijeku.
Potpuna implementacija CMS-a u predmetima drugostupanjskog gradanskog i kaznenog referata, „Gž“, „Pž“ i „Kž“, ocekuje se po primitku spisa od Opcinskih sudova KSB/SBK u žalbenom postupku.

10.10.2007. godine

Nakon uspješno završene obuke uposlenika Kantonalnog suda Novi Travnik za rad u CMS-u, danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik, zavodenjem predmeta u CMS zapocelo automatsko upravljanje predmetima.

26.09.2007. godine

Radna grupa VSTV-a BiH za strateško planiranje i razvoj CMS-a u sudovima BiH, danas je održala svoj redoviti sastanak u Kantonalnom sudu Novi Travnik.
U tijeku je implementacija CMS projekta u sudovima KSB/SBK.
U Kantonalnom sudu Novi Travnik implementacija CMS-a pocinje 01.10.2007. godine.
Više..

12.09.2007. godine Javni natječaj za upražnjena mjesta

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijece BiH objavilo je dana 12.09.2007. godine javni natjecaj za popunu upražnjenih mjesta u sudovima i tužiteljstvima BiH.
Navedenim natjecajem obuhvacena su i 3 upražnjena sudacka mjesta u Kantonalnom sudu Novi Travnik, za jednog redovnog i dva dodatna suca.
Osobe koje su zainteresirane za navedena radna mjesta prijavni materijal mogu dobiti direktno u prostorijama VSTV-a BiH, u ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalim i okružnim sudovima, Apelacionom sudu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okružnim i kantonalnim tužiteljstvima. Prijavni materijal dostupan je i na web stranici VSTV-a BiH.
Natjecaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

Više: www.hjpc.ba

27.08.2007.god.

Kantonalni sud Novi Travnik, u vijecu sastavljenom od sudaca Darmina Avdica, kao predsjednika vijeca i Slavka Marica, clana vijeca, te sudaca porotnika: Ilija Silica, Severzada Šehovica i Drage Vikala, temeljem odredbe clanka 344. tocka 3. ZKP-a, zbog odustanka Kantonalnog tužitelja, odbilo je optužbu protiv optuženika PRANJIC MARIA i PECIREP DAVORA za kazneno djelo „ubojstvo“ iz clanka 36. stavak 1. ranije važeceg KZ R BiH, u svezi s clankom 22. preuzetog KZ SFRJ, i donijelo rješenje o ukidanju pritvora prema optuženiku Pranjic Mariu sa 27.08.2007. godine.
Optuženicima se stavljalo na teret da su n ocu 14.11.1993.godine oko 22,00 sati na magistralnom putu Travnik-Vitez u mjestu Bila – Matoševica kuce, opcina Vitez i to optuženik Mario Pranjic kao pripadnik HVO-a VII Bojne Vojne policije, a optuženik Davor Pecirep kao pripadnik postrojbe za posebne namjene „Munje“, nakon što su zajedno sa pokojnim Ivicom Lovrinovic, bez ovlašcenja zaustavljali motorno vozilo „Kombi“ kojim je iz pravca Travnika upravljao ošteceni Nikica Šafradin – djelatnik VII Bojne policije Vitez, pa kada se vozilo nije zaustavilo, optuženici su prema zadnjem vjetrobranskom staklu vozila iz automatskih pušaka „Kalašnjikov“ otvorili vatru ispalivši pojedinacno više metaka, iako su bili svjesni da na taj nacin mogu nekoj od osoba u kombiju nanijeti smrtonosne povrede, pa je nekoliko na taj nacin ispaljenih metaka pogodilo oštecenog Nikicu Šafradin u predio potiljka, te mu na taj nacin nanijeli smrtonosne povrede od kojih je ošteceni Nikica Šafradin na licu mjesta umro.

15.08.2007.god. Case Managament System (CMS) projekat

Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeca o donošenju plana implementacije CMS-a 2007, broj: VSTV-08-1045-05062007 od 05.06.2007.godine u Kantonalnom sudu Novi Travnik zapocela je dana 15.08.2007.godine obuka Regionalnog tima za implementaciju CMS-a u sudovima KSB/SBK, kao poseban pilot projekat VSTV-a.

Regionalni tim cine:
Hrvacic Amra, šef pisarne, Kantopnalni sud u Novom Travniku
Racic Almir, IKT službenik, Kantonalni sud u Novom Travniku
Sujoldžic Elis, IKT službenik, Opcinski sud u Travniku
Ivan Matišic, strucni suradnik, Opcinski sud u Travniku
Bradaric Denis, IKT službenik, Opcinski sud u Bugojnu
Kristic Ivan, IKT službenik, Opcinski sud u Kiseljaku
Voda regionalnog tipa je Hrvacic Amra, šef pisarne, Kantonalni sud u Novom Travniku. Voda tima je dužan redovno podnositi izvještaje o radu predsjednici Kantonalnog suda u Novom Travniku, predsjedniku suda u kome se vrši implementacija i rukovodiocu CMS projekta VSTV-a.

Nakon obuke regionalni tim uz mentorstvo 2 edukatora za primjenu CMS-a iz CMS projekta VSTV-a obavit ce obuku svih korisnika u sudovima KSB/SBK.
Plan implementacije CMS-a za pojedinacne sudove odvijace se prema slijedecem rasporedu:
10.09.2007-05.10.2007 Opcinski sud u Kiseljaku
08.10.2007-02.11.2007 Kantonalni sud u Novom Travniku
05.11.2007-30.11.2007 Opcinski sud u Bugojnu
03.12.2007-28.12.2007 Opcinsku sud u Travniku

Case Managament System (CMS) ce omoguciti automatsko upravljanje svim vrstama predmeta sa mogucnošcu dodjeljivanja uloga i zadataka osoblju u razlicitim fazama sudskog postupka po predmetima. Takoder, ovaj sistem ce olakšati upravljanje radnim procesima, donošenje sudskih odluka kao i generisanje razlicitih izvještaja.

13.07.2007.god. Kolektivni godišnji odmor

U tijeku je korištenje kolektivnog godišnjeg odmora uposlenika Kantonalnog suda Novi Travnik.
Godišnji odmor u trajanju od 5 radnih tjedana koristit će se u periodu od 16.07. do 17.08.2007.godine.
Za vrijeme godišnjeg odmora radit će 1 sudac i određeni broj službenika suda radi izvršavanja sudskih poslova.
Prijem pismena u sudu obavljat će se neometano.


21.06.2007.god.

Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH broj: VSTV-02-1120-20062007 od 14.06.2007.godine, odobreno je povećanje broja dodatnih sudaca u Kantonalnom sudu Novi Travnik za još dva suca, tako da sada ukupan broj dodatnih sudaca u ovome sudu iznosi tri suca.
Imenovanje dva dodatna suca u Kantonalni sud Novi Travnik izvršit će se na način i po postupku utvrđenim zakonom i sukladno sa odlukom Vijeća.
Ova Odluka stupila je na snagu 14.06.2007.godine

20.06.2007.god.

Od 20.06.2007.godine i suci Kantonalnog suda Novi Travnik u tijeku suđenja i javnih objava odluka nosit će toge. Više..

05.06.2007.god.

Na temelju članka 31., a u svezi s člankom 56. Zakona o sudovima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj: 38/05 i 22/06), po ukazanoj potrebi, u Kantonalnom sudu Novi Travnik donesena Odluka o radnom vremenu u periodu od 01.06. do 01.09.2007.godine
Odlukom je utvrđeno da u periodu od 01.06. do 01.09.2007.godine radno vrijeme u sudu započinje u 7,00 sati, a završava u 15,00 sati, Dnevni odmor u trajanju od 30 minuta u tijeku radnog vremena je od 10,00 do 10,30 sati.

Završena prezentacija CMS projekta u sudovima Kantona Središnja Bosna, 18.05.2007.god.

Radna grupa Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca BiH za implementaciju CMS projekta, završila prezentaciju CMS projekta u Kantonalnom sudu Novi Travnik i Opcinskim sudovima Kiseljak, Travnik i Bugojno.
Clanice radne grupe, Amila Rahic i Dušica Milosavljevic, prezentirale su uposlenicima sudova organizacijske promjene koje ce se desiti u sudovima implementacijom CMS-a, predstavile osnovne funkcije softvera za upravljanje predmetima i kreiranje novog omota za spise. Na kraju, prikazan je film o Opcinskom sudu u Konjicu i Opcinskom sudu u Derventi, sudovima u kojima je CMS projekat vec implementiran.

Restaurirana statua „Božica pravde“ ispred Kantonalnog suda Novi Travnik , 18.05.2007.god.

Pocetkom mjeseca travnja 2007. godine završeni su radovi na restauriranju statue „Božice pravde“ ispred zgrade Kantonalnog suda Novi Travnik.
Božici je vracena vaga koju su nepoznati pocinitelji skinuli i popravljen mac u desnoj ruci. Više..

Kolektivni godišnji odmor i u 2007.godini, 17.05.2007.god.

U cilju efikasnog poslovanja sudova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona i Kantonalnog tužiteljstva KSB/SBK, a povodom Zakljucka o kolektivnom korištenju godišnjih odmora u pravosudnim institucijama KSB/SBK od 15.05.2007. godine donesenog na temelju dogovora predsjednice Kantonalnog suda Novi Travnik g-de Katice Jozak-Madar, Glavnog kantonalnog tužitelja gosp. Senada Dautovica, predsjednika Opcinskog suda u Travniku gosp. Gorana Dujica, predsjednice Opcinskog suda u Bugojnu g-de Katice Soldo i predsjednice Opcinskog suda u Kiseljaku g-de Božane Banduka, uposlenici ovih pravosudnih institucija zapocet ce korištenje kolektivnog godišnjeg odmora za 2007. godinu od 16.07.2007. godine.
Godišnji odmor u trajanju od 5 radnih tjedana koristit ce se u periodu od 16.07. do 17.08.2007. godine.
Za vrijeme godišnjeg odmora u svakom od sudova radit ce odreden broj sudaca i ostalih uposlenika radi izvršavanja poslova i zadataka koji ne trpe odlaganje.
Svaka od navedenih pravosudnih institucija donijet ce pojedinacnu odluku o korištenju godišnjih odmora sa planom korištenja istoga.
O korištenju kolektivnog godišnjeg odmora obavijestit ce se Odvjetnicka/advokatska komora Zenicko-Dobojskog i Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona i javnost putem sredstava informiranja.

Svečana promocija prvog broja Biltena Kantonalnog suda Novi Travnik, 10.05.2007.god.

Dana 10.05.2007. godine u Kantonalnom sudu Novi Travnik održana svecana promocija prvog broja Biltena Kantonalnog suda Novi Travnik.
Osim nositelja sudske funkcije Kantona Središnja Bosna, promociji je nazocio veliki broj sudaca i tužitelja iz cijele Bosne i Hercegovine, odvjetnici, Ombudsmeni Federacije BiH, ured u Travniku, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti KSB/SBK.
Predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, kao glavna i odgovorna urednica Biltena istakla je znacaj izlaska Biltena kako za pravnu struku, tako i za pravnu zajednicu i pozvala sve kolegice i kolege na suradnju u buducim izdanjima Biltena Kantonalnog suda Novi Travnik.
Na promociji je procitano pozdravno pismo predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH, gosp. Amira Jaganjca.
Nazocnima su se obratili, ispred Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca BiH gosp. Andjelko Marijanovic, glavni stegovni tužitelj, predsjednica Suda Bosne i Hercegovine, g-da Meddžida Kreso, gosp. Novak Jotanovic, ministar pravosuda i uprave Kantona Središnja Bosna, ministar zdravstva gosp. Nurudin Šatrovic ispred Vlade KSB/SBK i gosp. Radoslav Marijanovic, v.d. direktor JU Centra za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije BiH, koji su cestitali Kantonalnom sudu na izdavanju prvog broja Biltena, istakli njegov znacaj na polju ujednacavanja sudske prakse u BiH i poželjeli uspješan rad na buducim izdanjima Biltena Kantonalnog suda Novi Travnik. Više..

Novi Travnik, 08.05.2007.god.

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik, pred kaznenim vijecem kojim je predsjedavao sudac Darmin Avdic, u predmetu broj: 006-0-K-07-000 008 , zbog kaznenog djela „ubojstvo“ iz clanka 166. stavak 2. KZ F BiH, nakon prihvacenog sporazuma o priznanju krivnje izrecena nepravomocna presuda kojom je optuženi Catic Edin osuden na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Više..

Deponirani potpisi i pečati notara, 07.05.2007.god.

Dana 07.05.2007. godine imenovani notari sa službenim sjedištem za podrucje Kantonalnog suda Novi Travnik KSB/SBK: Ivan Šaric, Goran Halid, Smiljka Đukic i Jusuf Duzan pred predsjednicom Kantonalnog suda Novi Travnik, g-dom Katicom Jozak-Madar deponirali svoj potpis i pecat. Više.

Novi Travnik, 07.05.2007.god.

Dana 07.05.2007.godine, u predmetu ovog suda broj 006-0-K-07-000 004 zbog kaznenog djela „bludne radnje“ iz clanka 208. stavak 2. KZ F BiH donesena nepravomocna osudujuca presuda . Više..

Konferencija predsjednika sudova, Sarajevo 27. i 28.04.2007.god.

III. Konferencija predsjednika sudova na temu "Suradnjom do efikasnog pravosuđa" održana 27. i 28.04.2007.godine u konferencijskoj sali Hotela Radon plaza u Sarajevu.
Po pozivu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Konferenciji su ispred Kantonalnog suda Novi Travnik nazočile predsjednica suda, g-đa Katica Jozak-Mađar i tajnik suda g-đa Nedica Vukić.
Na Konferenciji je, pored ostalih prezentatora, predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik prezentirala temu: "Najbolje prakse u rukovođenju sudovima". Više..

26.04.2007.godine, Instaliran portal-monitor u audi Kantonalnog suda Novi Travnik

Na portal-monitoru objavljivat ce se popisi zakazanih sudenja, javnih sjednica vijeca, objava presuda, izjašnjenja o krivnji, te drugostupanjskih rasprava pred Kantonalnim sudom Novi Travnik.
Takoder, na monitoru ce gradani vidjeti preglede neriješenih predmeta koji se vode kod ovoga suda.
U cilju javnog i transparentnog rada Kantonalnog suda Novi Travnik, upucen je akt predsjednicima Opcinskih sudova Travnik, Bugojno i Kiseljak koji su zamoljeni da podatke sa portal-monitora ucine dostupnim gradanima i u njihovim sudovima.
Podaci sa portal-monitora mogu se naci na ovoj WEB stranici, na linku informiranje.

Objavljen "Bilten" Kantonalnog suda Novi Travnik

U cilju javnog i transparentnog rada Kantonalnog suda Novi Tranik objavljen je prvi broj Biltena Kantonalnog suda Novi Travnik.
Bilten sadrži pregled sudske prakse kaznenog, građanskog i upravnog prava Kantonalnog suda Novi Travnik, izbor odluka Kantonalnog suda Novi Travnik po apelacijama pred Ustavnim sudom BiH i sudsku praksu drugih sudova.
Pored toga , Bilten nudi i druge korisne sadržaje kroz članke, pravne stavove i aktualnosti. Više..

24.04.2007.godine, Prezentacija CMS projekta u sudovima KSB/SBK

Radna grupa VTSV-a BiH za implementaciju CMS projekta održat će prezentaciju CMS projekta u sudovima Kantona Središnja Bosna, kako slijedi:

- 15.05.2007.godine Općinski sud u Kiseljaku,
- 16.05.2007.godine Općinski sud u Travniku,
- 17.05.2007.godine Kantonalni sud u Novom Travniku i
- 18.05.2007.godine Općinski sud u Bugojnu

Prezentacija će se održavati u vremenu od 12,00 do 15,00 sati.

23.04.2007.godine, Kolektivni godišnji odmor i u 2007.godini

Kantonalni sud Novi Travnik planira i ove godine kolektivni godišnji odmor, zajedno sa ostalim pravosudnim institucijama u KSB/SBK, u trajanju od najmanje 20 radnih dana.
U navedenom periodu dežurni suci i uposlenici omogućit će nesmetano funkcioniranje suda.
O početku korištenja kolektivnog godišnjeg odmora i drugim neophodnim informacijama javnost će biti pravovremeno obavještena.

03.04.2007.godine, Otvorene e-mail adrese sudaca i administrativno tehničkog osoblja

U cilju bolje i brže komunikacije i razmjene informacija koje su u posjedu suda i korisnika usluga suda, u Kantonalnom sudu Novi Travnik otvorene su e-mail adrese za:

- tajnika suda: nedica.vukic@ksudnt.ba
- upraviteljicu sudske pisarne: amra.hrvacic@ksudnt.ba
- tehničku tajnicu: ljuba.kovacic@ksudnt.ba
- referente pisarne
- za kazneno odjeljenje: nihad.hadzic@ksudnt.ba
- za građansko odjeljenje: mladen.jovic@ksudnt.ba
- prijemni ured: ankica.piplovic@ksudnt.ba

E-mail adrese sudaca Kantonalnog suda Novi Travnik nalaze se na web stranici suda, uz biografske podatke svakoga od sudaca.

Novi Travnik, 26.03.2007.godine

Vijece Kantonalnog suda u Novom Travniku, koje su cinili suci Slavko Maric, Sadik Lendo i Mirjana Grubešic, temeljem odredbe clanka 298. tocka f) ZKP-a F BiH odbilo je optužbu Kantonalnog tužiteljstva Travnik protiv optuženika ZORANA ŠKROBICA za kazneno djelo „ubojstvo iz nehata“ iz clanka 38. ranije važeceg i preuzetog KZ RBiH.
Škrobicu se stavlja na teret da je dana 10. sijecnja 1994. godine, oko 15,15 sati, u mjestu Gomionica, opcina Kiseljak, u kuci u kojoj je privremeno boravio, nakon krace prepirke s mldb. Ivkom Maric, izašao iz prostorije u kojoj su boravili, da bi se ubrzo zatim ponovo vratio s automatskom puškom u ruci, cijev iste okrenuo u pravcu mldb. Ivke Maric s prstom na obaracu da bi zatim rafalno opalio i pogodio mldb. Ivku Maric u predio glave, usljed cega je nastupila smrt, dakle istu lišio života, cime je ucinio kazneno djelo ubojstva iz clanka 36. stavak 1. ranije važeceg i preuzetog KZ FBiH.
Rezultati provedenog postupka nisu potvrdili navode iz optužnice da se radi o „umišljajnom ubojstvu“. Izvedeni dokazi su potvrdili kazneno djelo „ubojstvo iz nehata“. Kako se ovo kazneno djelo prema cinjenicnom supstratu desilo 10.01.1994. godine, što je period za koji je data amnestija za pocinjenje ovakvih kaznenih djela, to je u odnosu na optuženika Zorana Škrobica, prema odredbi clanka 298. tocka f) ZKP-a FBiH donesena odluka kojom se optužba odbija.

21.03.2007.godine, Posjeta Predsjednika Vrhovnog suda F BiH Kantonalnom sudu Novi Travnik

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH, gosp.Amir Jaganjac posjetio je dana 21.03.2007.godine Kantonalni sud Novi Travnik i sa predsjednicom suda, g-đom Katicom Jozak-Mađar održao radno-konsultativni sastanak. Nakog toga, susreo se i sa sucima kaznenog odjeljenja i predsjednicima sudbenih odjeljenja suda, gosp. Vladimirom Žuljevićem i gosp. Zuhdijom Ćosićem.

13.03.2007.godine, Posjeta Predsjednika VTST-a Bih pravosudnim institucijama Kantona

Predsjednik VSTV-a BiH, gosp. Branko Peric, održao je dana 13.03.2007. godine sastanak u Kantonalnom sudu Novi Travnik sa predsjednicima sudova Kantona Središnja Bosna.
U delegaciji su pored predsjednika VSTV-a, bili gosp. Larry Talman, medunarodni konsultant u VSTV-u i gosp. Admir Katica, glasnogovornik VSTV-a.
Isti dan predsjednik VSTV-a BiH posjetio je i Kantonalno tužiteljstvo Travnik.
Na press konferenciji za medije, pored predsjednika VSTV-a, gosp. Branka Perica, nazocili su predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar, Glavni kantonalni tužitelj gosp. Senad Dautovic, predsjednik Opcinskog suda u Travniku, gosp. Goran Dujic, predsjednica Opcinskog suda u Bugojnu, g-da Katica Soldo i predsjednica Opcinskog suda u Kiseljaku, g-da Božana Banduka.
Predsjednik VSTV-a BiH istakao je znacajan napredak koji su u svom radu postigle sve pravosudne institucije KSB/SBK u cilju postizanja standarda efikasnog pravosuda. Naglasio je da je na tom putu neophodno težiti postizanju još boljih rezultata i rješavanje svih sporova u razumnom roku. Ukazao je i na problematiku smještaja Kantonalnog suda Novi Travnik, smještaja osudenika u KPZ Busovaca, problematiku velikog broja RTV i komunalnih predmeta pred Opcinskim sudovima.
Predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar, je u ime nazocnih predstavnika pravosudnih institucija i u svoje ime, kao domacin sastanka, zahvalila predsjedniku VSTV-a BiH na posjeti i podršci koju VSTV-e BiH, u procesu sveobuhvatne reforme pravosuda, pruža ovim pravosudnim institucijama. Više...

12.03.2007.godine, Posjeta Radne grupe za strateško planiranje i razvoj CMS-a

Povodom Konferencije predsjednika sudova održane u Mostaru dana 07.03.2007.g. u organizaciji VSTV-a BiH na kojoj je od strane Radne grupe za strateško planiranje i razvoj CMS-a prezentiran projekat, dana 12.03.2007.g. Kantonalni sud Novi Travnik posjetili su gosp.Edis Brkić, predsjednik Radne grupe za strateško planiranje i razvoj CMS-a i g-đa Amila Rahić, savjetnik za implementaciju CMS-a, radi upoznavanja sa stanjem, spremnošću i mogućnostima, te koracima koje ovaj sud treba da preduzme u cilju pripreme za implementaciju CMS-a u narednom periodu.
Case Managament System (CMS) - Sistem upravljanja predmetima ima za svrhu potpunu automatizaciju procesa rada u sudovima i tužiteljstvima za sve profile uposlenih što će omogućiti veću efikasnost i transparentnost u radu, te praćenje statističkih podataka i izvještavanje, kako na nivou pojedinačnih sudova, tako i na nivou države.
Također, u navedenom periodu
u Kantonalnom sud Novi Travnik očekuje se prezentacija CMS projekta za sudove Kantona i Kantonalno tužiteljstvo.

27.02.2007.god., Održana press konferencija

Na press konferenciji održanoj dana 26.02.2007.godine u Kantonalnom sudu Novi Travnik, predsjednica suda Katica Jozak-Mađar predstavnicima medija prezentirala rezultate rada Kantonalnog suda Novi Travnik u 2006.godini.
Predsjednica suda naročito je istakla potrebu Kantonalnog suda Novi Travnik za imenovanjem još dva dodatna suca od strane Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH i trajno rješavanje pitanja smještaja ove pravosudne institucije kupovinom zgrade suda.
Predsjednica suda je ukupne rezultate rada suda u 2006.godini ocijenila veoma uspješnim..... Više...

26.02.2007.god., Uspješni rezultati rada Kantonalnog suda Novi Travnik u 2006.godini

Dana 26.02.2007.g. predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik Katica Jozak-Mađar održala press konferenciju na kojoj su medijima predstavljeni rezultati rada Kantonalnog suda Novi Travnik za 2006.godinu.
Konferenciji su nazočili predstavnici HRTV Kiseljak, RTV Travnik, "Dnevnog avaza" i Radio postaje Novi Travnik... Više...

Novi Travnik, 21.02.2007.god.

Dana 21.02.2007.g. predsjednici sudova Kantona Sarajevo, g-đa Begzada Gavrankapetanović-Salihagić, predsjednica Kantonalnog suda Sarajevo i gosp. Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda Sarajevo, zajedno za gosp. Džemaludinom Mutapčićem, pomoćnikom Federalnog ministra pravde, posjetili su Kantonalni sud Novi Travnik i sa predsjednicom Kantonalnog suda Novi Travnik g-đom Katicom Jozak-Mađar razmijenili dosadašnja iskustva ovih sudova u provođenju programskih zadataka na planu sveobuhvatne reforme pravosuđa, efikasnije sudske uprave i postizanja boljih rezultata rada kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu.

Na tom planu prezentirana su dobra iskustva jednih i drugih, sa posebnim osvrtom na iskustva Kantonalnog suda Novi Travnik u pogledu korištenja kolektivnog godišnjeg odmora u 2006.godini, kao i korištenja LAN mreže suda spremanjem izrađenih odluka na zajednički server suda, u cilju ujednačavanja sudske prakse i postizanja većih rezultata u radu.

Zahtjev za 2 dodatna suca

Kantonalni sud Novi Travnik, aktom br: 006-0-Su-07-000 157 od 02.02.2007.godine, podnio zahtjev VSTV-u BiH za dva dodatna suca na period od 2 godine, kao i zahtjev Ministarstvu pravosuđa i uprave KSB/SBK Travnik za osiguranje plaća dodatnih sudaca.

Novi Travnik, 18.01.2007.god.

Dana 18.01.2007.godine u Kantonalnom sudu Novi Travnik u kaznenom predmetu broj K-7/01-Rz protiv optuženika F.R., zbog kaznenog djela «ratni zločin protiv civilnog stanovništva» iz cl. 142. st. 1. ranije važećeg i preuzetog KZ bivše SFRJ, izrečena nepravomoćna presuda u trajanju od 7 (sedam) godina.

Produžen ugovor o zakupu

Ugovorom o izmjenama i dopunama Ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe smještaja Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 01-14-502/05 od 12.10.2005.godine, zaključenim u XI mjesecu 2006.godine, utvrdjeno je da se Ugovor o zakupu izmedju Općine Novi Travnik, Općinskog načelnika i Vlade KSB/SBK, produžuje za još jednu godinu, točnije do 31.12.2007.godine. Više...

Problematika smještaja Kantonalnog suda      Novi Travnik-Ugovor o zakupu

Ponovno je aktuelna problematika oko smještaja Kantonalnog suda Novi Travnik u prostorijama koje su ranije koristile ukinute pravosudne institucije (Općinski sud Novi Travnik, Općinsko javno tužiteljstvo Novi Travnik, Kantonalno javno pravobraniteljstvo Novi Travnik i dr.) bez naknade.
U međuvremenu je zaključen Ugovor o zakupu poslovnog prostora za potrebe Kantonalnog suda Novi Travnik od 13.10.2005.godine, što predstavlja samo privremeno rješenje i to za kraći period, do 31.12.2006. godine, što je samo odlaganje smještajne problematike ovoga suda, a nikako trajno rješenje.


Aktualnosti iz 2006.godine

Završeni radovi na zgradi Kantonalnog suda Novi Travnik

Završeni radovi na zgradi Kantonalnog suda Novi Travnik, započeti uz saglasnost zakupodavatelja, Općinskog načelnika Općine, gosp.Marka Vidaka.
Uradjena fasada zgrade, izgradjen dimnjak za kotlovnicu suda, natkriven balkon sa zapadne strane zgrade, postavljeni parketi u 5 ureda suda, uradjena termička izolacija dijela pasaža u podgledu zgrade.
Ukupna vrijednost utrošenih proračunskih sredsatava za izvedene radove iznosi 42.172,50 KM.
Završeni radovi na uredjenju službenog parkinga Kantonalnog suda Novi Travnik, za čije radove je pored utrošenih proračunskih sredstava Kantonalnog suda Novi Travnik, za asfaltiranje parkinga Općina Novi Travnik izdvojila sredstva od cca 11.000,00 KM.

Saopćenje za javnost 21.12.2006. god.

Na poziv predsjednice Kantonalnog suda Novi Travnik, g-de Katice Jozak Madar, danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik održan radno-konsultativni sastanak na temu:
?Kaznena politika sudova u KSB/SBK?
Više...

Saopćenje za javnost 19.12.2006. god.

Predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik za dan 21.12.2006.god. (četvrtak), sa početkom u 12,00 sati zakazala radno-konsultativni sastanak Više...

Saopćenje za javnost 30.11.2006. god.

U Kantonalnom sudu Novi Travnik dana 30.11.2006. godine održan radno-konsultativni sastanak na temu:"Međusobni odnosi sudske policije, sudova, Tužiteljstva KSB/SBK, aktualnosti, Zakon o sudskoj policiji, prava i obveze."
Istog dana održan i radno-konsultativni sastanak "LIG" grupe sa dnevnim redom :
1. Izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH
2. Izmjene i dopune Kaznenog zakona Federacije BiH.

VSTV, 01.06.2006. god. ODOBREN DODATNI SUDAC

Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH broj: VSTV-02-0694-02062006 od 01.06.2006.god. Kantonalnom sudu Novi Travnik odobren jedan dodatni sudac

Novi Travnik, 24.05.2006. god
.
Dana 23.05.2006. godine u Kantonalnom sudu Novi Travnik, na poziv predsjednice Kantonalnog suda, g-đe Katice Jozak-Mađar, održan je sastanak nakojem su nazočili: Ministar pravosuđa i uprave, gosp. Novak Jotanović, Glavni kantonalni tužitelj, gosp. Senad Dautović, predsjednik Općinskog suda u Travniku, gosp. Goran Dujić, predsjednica Općinskog suda u Bugojnu, g-đa Katica Soldo i predsjednica Općinskog suda u Kiseljaku, g-đa Božana Banduka . Više...
Novi Travnik, četvrtak 11.05.2006. god. SEMINAR

JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u prostorijama Kantonalnog suda Novi Travnik, organizuje SEMINAR na temu "Vanredni pravni lijekovi - Modul 4. (nacionalni CARDS 2004)" Više...

Travnik, 14.03.2006. god.

Na XXXIII sjednici Sabora Kantona Središnja Bosna, održanoj 14.03.2006.god., između ostalih donijet je i sljedeći ZAKLJUČAK:
Vlada Kantona Središnja Bosna se obavezuje da u okviru svojih mjerodavnosti učini dodatni napor u cilju trajnog rješavanja smještaja Kantonalnog suda Novi Travnik.

Sarajevo, 06.02.2006.god.

Odluka o imenovanju Grubešić Mirjane za sudiju u Kantonalnom sudu u Novom Travniku   Više...

 
06 0 K 000004 07 K 17.12.2007.god.
(Ubojstvo; 166/1 u svezi čl.-28 KZ F BiH )
06 0 K 000018 07 K 09.11.2007.god.
(Razbojništvo; 289/2 u svezi st.1 KZ F BiH u svezi sa čl.31 KZ F BiH i čl.323/3 u svezi st.1. KZ F BiH)
06 0 K 000008 07 K 06.11.2007.god.
(Ubojstvo; 36/1 KZ R BiH )
06 0 K 000011 07 K 30.10.2007.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2 u vezi sa čl.333/1 KZ F BiH)
06 0 K 000002 07 K 29.10.2007.god.
(Ubojstvo ;166/1 KZ F BiH u sticaju sa čl. 183/2 i čl. 293/1 KZ F BiH)
06 0 K 000007 07 K 16.10.2007.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2 u vezi sa čl.333/1 KZ F BiH)
006-0-K-07-000 020 02.10.2007.god.
(Razbojništvo; 289/2 KZ F BiH u svezi sa čl.31 KZ F BiH)
06 0 K 000028 07 K 25.09.2007.god.
(Razbojništvo; 289/2 KZ F BiH)
006-0-K-07-000 012 18.09.2007.god.
(Ubojstvo; 166/1 KZ F BiH u svezi sa čl.28)
06 0 K 000027 07 K 17.09.2007.god.
(Razbojništvo; 289/2 KZ F BiH)
06 0 K 000024 07 K 12.09.2007.god.
(Razbojništvo; 289/2 KZ F BiH)
006-0-K-07-000 023 11.09.2007.god.
(Razbojništvo; 289/2 KZ F BiH)
K-76/01 27 08.07.2007.god.
(Ubojstvo ;36/1 KZ R BiH u vezi sa čl.22 SFRJ)
006-0-K-07-000 018, 03.07.2007.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2 u vezi sa čl.332/1 KZ F BiH)
006-0-K-07-000 009, 27.06.2007.god.
(Razbojništvo ;289/2 u vezi sa čl.31 KZ F BiH)
006-0-K-07-000 015, 26.06.2007.god.
(Teška krađa ;287/1a KZ F BiH)
006-0-K-07-000 006, 15.06.2007.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;320/2 u vezi čl. 316/1 KZ F BiH)
006-0-K-07-000 010, 24.05.2007.god.
(Teška krađa ; 287/1 KZ F BiH)
006-0-K-07-000 005, 23.05.2007.god.
(Teška dj.protiv bezbj.jav.prometa ; 336/4; 332/3KZ F BiH)
006-0-K-07-000 008, 08.05.2007.god.
(Ubojstvo ; 166/2 KZ F BiH)
006-0-K-07-000 004, 07.05.2007.god.
(Bludne radnje ; 208/2 KZ F BiH)
006-0-K-06-000 029, 27.04.2007.god.
(Teški slučajevi razbojništva ; 151/1 KZ R BiH)
006-0-K-06-000 027, 26.03.2007.god.
(Ubojstvo ; 36/1 KZ R BiH)
006-0-K-07-000 002, 22.03.2007.god.
(Razbojništvo, nedoz.drž.oružja i ekspl.materija; 289/3, 371/1 KZ F BiH)
006-0-K-07-000 003, 13.03.2007.god.
(Teška dj.protiv bezbj.jav.prometa;
336/2 KZ F BiH)
006-0-K-Rz-07-000 001, 09.03.2007.god.
(Ratni zločin protiv civil.stan.; 142/1 KZ SFRJ)
K-7/01-Rz, 18.01.2007.god.
(Ratni zločin protiv civil.stan.; 142/1 KZ SFRJ)
006-0-K-06-000008, 29.12.2006.god.
(Teški sl.razb.kradje i razbojništva;
151/1 KZ R BiH)
006-0-K-06-000 025, 04.12.2006.god.
(Teške tjelesne povrede; 177/5 KZ F BiH)
006-0-K-06-000022, 30.11.2006.god.
(Teška dj.protiv bezbj.jav.prometa;
336/2 KZ F BiH)
006-0-K-06-000 010, 28.11.2006.god.
(Zloupotreba položaja i ovlasti ;
383/3 KZ F BiH)
006-0-K-06-000023, 22.11.2006.god.
(Ubojstvo u pokušaju; 36/1 KZ F BiH)
K-4/04,15.11.2006.god.
 (zloup. pol. i ovlasti, prevara, pronevjere, krivo, porezne utaje
čl.358/3, 282/2, 359/3, 351/3, 278/3, 272/2 KZ R BiH)
006-0-K-06-000 009, 13.11.2006.god.
(protupr.oduz.slobode, teška krađa, silovanje; 179/2, 287/4, 203/5 KZ F BiH)
006-0-K-06-000028, 13.11.2006.god.
(razbojništvo, čl.289/2 KZ F BiH)
006-0-K-06-000026, 30.10.2006.god.
(ubojstvo, čl.166/1 KZ F BiH)
K-33/05, 20.10.2006.god.
(
teško kriv. djelo protiv bezbj. javnog prometa, čl.336/2 KZ F BiH)
006-0-K-06-000024, 19.10.2006.god.
(razbojništvo, čl.289/2 KZ F BiH)
006-0-K-06-000 018, 10.10.2006.god.
(teško kriv. djelo protiv bezbj. javnog prometa, čl.332/1 KZ F BiH)
K-20/05, 09.10.2006.god.
(zloup. pol. i ovlasti, Neov.proizv.i stav.u promet op.droga, čl.358/1, 252/2 KZ F BiH)
006-0-K-06-000019, 19.09.2006.god.
(teško kriv. djelo protiv bezbj. javnog prometa, čl.336/2 KZ F BiH)
006-0-K-06-000001-Rz, 15.09.2006.god.
(ratni zločin, čl.154/1 KZ F BiH)
K-60/01, 12.07.2006.god.
(silovanje, čl.88/2 KZ R BiH)
006-0-K-06-000016, 12.07.2006.god.
(ubojstvo u pokušaju, čl.166/1 KZ F BiH)
006-0-K-06-000015, 12.07.2006.god.
(prikrivanje, čl.300/1 KZ F BiH)
006-0-K-06-000006, 03.07.2006.god.
(ubojstvo u pokušaju, čl.166/1 KZ F BiH)
006-0-K-06-000011, 29.06.2006.god.
(razbojništvo, čl.289/3 KZ F BiH)
006-0-K-06-000013, 22.06.2006.god.
(razbojništvo,neovlašteno posjedovanje opoj. droge, čl.289/2, 239/3 KZ F BiH)
006-0-K-06-000012, 20.06.2006.god.
(razbojništvo, čl.289/2 KZ F BiH)
K-30/05, 12.06.2006.god.
(ubojstvo, čl. 36/1 KZ R BiH)
K-32/01-Rz, 12.06.2006.god.
(ratni zločin, čl. 142 SFRJ)
K-35/05, 12.05.2006.god.
(teški slučajevi razbojništva,
čl.151/1 KZ R BiH)
006-0-K-06-000007, 28.04.2006.god.
(razbojništvo, čl.289/2 KZ F BiH)
006-0-K-06-000005, 10.04.2006.god.
(ubojstvo, čl.166/2 KZ F BiH)
006-0-K-06-000004, 05.04.2006.god.
(razbojništvo u pokušaju čl.289/2 KZ F BiH)
K-34/05, 29.03.2006.god.
(ubojstvo u pokušaju čl.166/1 KZ R BiH)
K-21/05, 23.03.2006.god.
 (zloup. pol. i ovlasti, prevara, skidanje ili povreda sl. pečata,
čl.358/3, 282/2, 341/1 KZ R BiH)
006-0-K-06-000 003 22.03.2006.god.
 (ubojstvo u pokušaju, čl.161/1 KZ F BiH)
K-94/01 06.03.2006.god.
 (ubojstvou pokušaju,čl. 36/1 KZ R BiH)
K-22/05 23.02.2006.god.
 (ubojstvo, čl.36/1 KZ R BiH)
K-36/05 30.01.2006.god.
(uboj.u pokušaju, nasil.ponašanje, nedozv. držanje opružja ili ekspl.tvari, narušavanje nepovrjed.doma , čl.166/1, 362/2, 371/1, 184/1 KZ FBiH)
K-38/05 24.01.2006.god.
(zloupotreba položaja i ovlasti, čl.383/2 KZ FBiH)
K-37/05 23.01.2006.god.
(nasilničko ponašanje, oštećenje tuđe stvari, čl.362/2, 293/1 KZ FBiH)
K-14/05 12.12.2005.god.
(neovlaštena proizvodnja i puštanje u promet opojnih droga, čl.238/2 KZ FBiH)
 
 
       
  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005