Ustrojstvene jedinice:
 

Poslovi i radni zadaci iz djelokruga Suda obavljaju se u okviru sljedećih temeljnih ustrojstvenih jedinica:

A) Sudska odjeljenja koje čine:

•  Kazneno odjeljenje,
•  Građansko odjeljenje.
•  Upravno odjeljenje.

B) Odjeljenje sudske uprave koje čine:

•  Odsjek pisarne,
•  Odsjek za opće, IKT i pomoćno-tehničke poslove,

Svaka temeljna ustrojstvena jedinica vrši poslove i radne zadatke iz oblasti za koju je mjerodavna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA SUDA

 

SUDSKA ODJELJENJA
KAZNENO ODJELJENJE
GRAĐANSKO ODJELJENJE UPRAVNO ODJELJENJE


Predsjednik odjeljenja

Sudac

Sudac

Sudac

SudacPredsjednik odjeljenja

Sudac

Sudac

Sudac

Sudac *

Sudac *


Predsjednik odjeljenja

Sudac

Sudac *

 

 

 


* Nepopunjene sudačke pozicije (dvije redovnog suca i jedna dodatnog suca)

 

ODJELJENJE SUDSKE UPRAVE

TAJNIK SUDA

Odsjek pisarne


Odsjek za opće, IKT i pomoćne poslove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005