Kantonalni sud u Travniku osnovan je Zakonom o sudovima ("Službene novine ŽSB/SBK" br. 9/97), od 18.12.1997.godine kao organ sudske vlasti koji vrši sudsku funkciju u skladu sa nadležnostima utvrđenim Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom KSB/SBK i Zakonom.

U procesu pravosudne reforme Kantonalni sud Travnik imao je značajne promjene.


Odlukom Visokog predstavnika za BiH iz 11-og mjeseca 2002.godine, koja je bez izmjena i dopuna pretočena u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima KSB/SBK (""Službene novine KSB/SBK" br. 9/97, 8/98, 1/00 , 15/01, 2/02, 10/02 i 2/03), Kantonalni sud u Travniku promijenio je sjedište iz Travnika u Novi Travnik, te je od 15.03.2004. godine na adresi u Novom Travniku, ul. Kralja Tvrtka bb.

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće imenovalo je 10 sudaca Kantonalnog suda Srednjobosanskog kantona, koji su stupili na dužnost 01.03.2004. godine.

Izabrani suci su: Avdić Darmin, Begić Dunka, Begović Senad, Ćosić Zuhdija, Jozak-Mađar Katica, Lendo Sadik, Marić Slavko, Perčinlić Željko, Šatara Jasna i Žuljević Vladimir. Sutkinja Katica Jozak-Mađar izabrana je za predsjednika suda.

Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH broj: VSTV-07-0246-21032005 od 17.03.2005.godine sucu Željku Perčinliću prestao je mandat suca Kantonalnog suda na dan 01.04.2005.godine, zbog podnošenja ostavke.

Na upražnjeno radno mjesto suca izabrana je sutkinja Mirjana Grubešić, počev od 01.03.2006.godine (odluka VTSV-a BiH br: VSTV-02-0128-07022006 od 06.02.2006.godine.

Za Kantonalni sud Novi Travnik imenovan je dodatni sudac Nijaz Krnjić koji je počeo sa radom od 01.12.2006.godine, odlukom VSTV-a BiH br: VSTV-02-1342-13112006 od 09.11.2006.godine.

Odlukom VSTV-a BiH broj: VSTV-02-1120-20062007 od 14.06.2007.godine Kantonalnom sudu Novi Travnik odoboreno je povećanje broj dodatnih sudaca za još dva suca, tako da je ukupan broj sudaca za ovaj sud 10 redovnih i 3 dodatna suca.

Odlukom VSTV-a BiH broj: VSTV-02-1727-24082007 od 21.08.2007.godine, sutkinja Jasna Šatara izabrana je za dodatnu sutkinju Okružnog suda u Banja Luci počev od 01.10.2007.godine, tako da joj je sa 30.09.2007.godine prestao radni odnos u ovome sudu.

Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca Bosne i Hercegovine broj: VSTV-02-1774-15092009 od 11.09.2008.godine, sutkinja Angela Petrovic imenovana je za redovitu sutkinju Kantonalnog suda Novi Travnik, pocev od 15.10.2008.godine.

Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca Bosne i Hercegovine broj: VSTV-02-0605-16032009 od 12.03.2008.godine, Mehmedalija Huseinovic imenovan je za dodatnog suca Kantonalnog suda Novi Travnik, pocev od 01.05.2009.godine.

Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca Bosne i Hercegovine broj: 04-02-9564/09 od 17.12.2009.godine, odobreno je povecanje broja redovitih sudaca u Kantonalnom sudu Novi Travnik sa dosadašnjih deset (10) za još dva suca, tako da ce sada ukupan broj redovitih sudaca biti dvanaest (12).

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda Novi Travnik usuglašen je sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH i Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH, i na isti je data suglasnost od strane Federalne ministrice pravde. Pravilnikom je omogućen prijem u ovaj sud stručnih suradnika i ostalog administrativno tehničkog osoblja na određeno vrijeme i po osnovu ugovora, a radi rješavanja zaostalih predmeta.

Kako je dana 03.12.2009. godine stupio na snagu novi Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebitog broja službenika suda u općinskim i kantonalim sudovima i Vrhovnom i Ustavnom sudu Federacije BiH i o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebitog broja službenika suda u zemljišnoknjiž nim uredima u općinskim sudovima u Federaciji BiH („ Službene novine Federacije BiH ” broj 75/09), te obzirom na Odluku VSTV - a BiH broj : 04-02-9564/09 od 17.12.2009. godine , kojom je broj redovnih sudaca za ovaj sud povećan je za 2 redovna suca , 15.02.2010. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda Novi Travnik i dostavljen Federalnom ministrstvu pravde radi davanja suglasnosti na isti.

Materijalno tehnički uvjeti ovoga suda su na zadovoljavajućem nivou.

 

  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005