Popis suđenja  
 
Tjedni popis suđenja u Kantonalnom sudu Novi Travnik ažurira se svakog petka za naredni tjedan. Uz tjedni popis suđenja objavljuje se i tjedni popis objava presuda pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku. Sva suđenja se audio snimaju tako da sve stranke imaju mogućnost reprodukcije audio snimka sa pretresa ukoliko se za to ukaže potreba.Tjedni popis suđenja se dostavlja sudskoj policiji, a mjesečni OSCE-u (terenski ured u Travniku). Više...
 
     
  Potvrđene optužnice  
 
Spisak potvrđenih optužnica ažurira se svaki put po primitku nove optužnice. Potvrđene optužnice se također dostavljaju OSCE-u (terenski ured u Travniku). Više...
 
     
     
  Objavljene presude  
  Riječ je o objavljenim nepravomoćnim kaznenim odlukama. Popis se ažurira objavom presude. Više...  
     
     
  Raspored sudaca za prethodni postupak  
 
 - Raspored sudaca za dežurstva
 - Mjera pritvora
 - Upućivanje na izdržavanje kazne
           Više...
 
     
     
  Popis predmeta u radu kod ovog suda u 2008. godini  
  Više...

 

 

   
  Portal monitor  
 


Ovdje možete vidjeti portal monitor Kantonalnog suda Novi Travnik.
Portal monitor instaliran je u prizemlju zgrade Kantonalnog suda.
Na portal monitoru stranke mogu neposredno vidjeti tjedne popise zakazanih suđenja, javnih sjednica vijeća, objava presuda, izjašnjenja o krivnji, drugostupanjskih rasprava, kao i popise neriješenih predmeta koji se vode kod ovoga suda, zajedno sa Planom i programom rješavanja starih predmeta.

Uputstvo za korištenje pretraživača na portal-monitoru možete skinuti ovdje

Portal-monitor

 
  Bilten Kantonalnog suda Novi Travnik  
 

 


Bilten Kantonalnog suda Novi Travnik

 

 
     
     
  Informativni priručnik Kantonalnog suda Novi Travnik  
 Informativni priručnik predstavlja skup korisnih informacija koje će doprinijeti boljoj razmjeni informacija između suda i korisnika usluga suda.
Promocija priručnika upriličena je u okviru obilježavanja Europskog dana civilne pravde.

 

 
     
     
  CMS - Automatsko upravljanje predmetima  
 


Case Managament System (CMS) - Sustav upravljanja predmetima ima za svrhu potpunu automatizaciju procesa rada u sudovima i tužiteljstvima za sve profile uposlenih što ce omoguciti vecu efikasnost i transparentnost u radu, te pracenje statistickih podataka i izvještavanje, kako na nivou pojedinacnih sudova, tako i na nivou države.
10.10.2007. godine Kantonalni sud Novi Travnik prešao je na sustav automatskog upravljanja predmetima.

Više...

 
     
     
  Godišnje izvješće o radu Kantonalnog suda Novi Travnik  
 


Godišnje izvješće o radu Kantonalnog suda Novi Travnik za 2009.godinu dostavljeno je VSTV-u BiH i Ministarstvu pravosuđa i uprave KSB/SBK u smislu članka 63. stavak 2. i uprave KSB/SBK u smislu članka 63. stavak 2. Zakona o sudovima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj: 38/05 i 22/06) i članka 94. stavak 1. Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju ("Službeni glasnik BiH" broj: 57/08, 70/09 i 13/2010) i Vrhovnog sudu Federacije BiH u smislu članka 94. stavak 1. Pravilnika, kao i Saboru/Skupštini KSB/SBK. Više...

 
     
     
  Saopćenja za javnost  
 

 

Saopćenja za javnost

Novinski članci

 

 
     
     
  Apelacije  
   
     
     
  Vodić za slobodu pristupa informacijama  
  Svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Kantonalnog suda Novi Travnik, a Sud ima odgovarajuću obvezu da te informacije priopći. Više...  
     
     
  Lista odvjetnika po službenoj dužnosti  
  Lista odvjetnika koji su se izjasnili da prihvataju odbranu po službenoj dužnosti na sudovima Kantona Središnja Bosna. Više..  
     
     
  Sudski vještaci  
 


Spisak stalnih sudskih vještaka za područje Kantonalnog suda Novi Travnik. Više... (PDF dokument)

 

 
     
     
  Sudski tumači  
  Spisak stalnih sudskih tumača za podrucje Kantonalnog suda Novi Travnik. Više..
 

 

  Notari  
 
Notari u KSB/SBK
 

 

  Obavijest o neposrednoj predaji i prijemu pismena u sud  
 
Svim zainteresiranim osobama omogućava se neposredna predaja i prijem pismena u sudu tokom cijelog radnog vremena, kao i za vrijeme pauze u periodu od 11,00 do 11,30 sati.

obavijest (doc)
 

 

  Pravna pomoć  
 
Pružanje pravne pomoći strankama, uključujući osobe lošeg imovnog stanja,od strane sudaca protivno je Europskoj konvenciji o ljudskim pravima (čl.6.1.), akt VSTV-a BiH br. 07-0163-06082004 od 06.08.2004. godine.
Suci u principu ne primaju stranke, osim na raspravama, a u slučaju potrebe o prijemu jedne stranke u predmetu spora mimo rasprave, obveza je da se o terminu prijema obavijesti i druga strana.
 

 

   
povratak na vrh stranice
 
       


  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005