Kantonalni sud Novi Travnik :  
     
 

Adresa:

 
 
Kantonalni sud Novi Travnik
Ulica Kralja Tvrtka bb
72290 Novi Travnik
Bosna i Hercegovina
   
     
 

Telefoni:

 
 
+387 30 791 500
+387 30 719 080

centrala
tajnik suda
 
     
  Tel / Fax:  
 
+387 30
791 200

ured predsjednika suda - tehnička tajnica
 
     
  E-mail:  
     
  ksud-novitravnik@pravosudje.ba    
     
     
  Općinski sud Travnik  
 
     
  Adresa: Ul. Vezirska br. 2 Travnik
Predsjednik suda: Goran Dujić
Telefon/Fax: +387 30 511 053
 
     
     
  Općinski sud Kiseljak  
 
     
  Adresa: Ul. Žrtava domovinskog rata 13 Kiseljak
Predsjednik suda: Božana Banduka
Telefon/Fax: +387 30 870 803
 
     
     
  Općinski sud Bugojno  
 
     
 

Adresa: Ul. 307.Motorizovane bb Bugojno
Predsjednik suda: Katica Soldo
Telefon: +387 30 251 005
Fax: +387 30 251 083

Odjeljenje Općinskog suda Bugojno u Jajcu
Telefon: +387 30 659 492
Fax: +387 30 658 057

 
     
     
  Kantonalno tužiteljstvo/tužilaštvo KSB/SBK :  
 
     
  Adresa: Aleja konzula b.b. Travnik
Glavni kantonalni tužitelj: Senad Dautović
Telefon/Fax: +387 30 511 815
 
     
     
  Ministarstvo pravosuđa i uprave Travnik :  
     
  Adresa: Ul. Stanična 43. Travnik
Ministar:
Telefon/Fax: +387 30 518 687
 
     
     
  Odjeljenje poluotvorenog tipa- Busovača (KPZ Tomislavgrad) :  
 
  Direktor: Marko Krišto
Telefon: +387 30 736 190
 
     
     
  Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa - Zenica :  
     
  Direktor: Nihad Spahić
Telefon: +387 32 404 392
 
     
  Notari u KSB/SBK:  
     
 

Notar Ivan Šarić
ADRESA UREDA: Uskoplje-Gornji Vakuf, ul. Branitelja domovine bb,
tel./mob.: 030 494-010 / 063 333404,

Notar Goran Halid
ADRESA UREDA: Travnik, Konatur bb (zgrada „Amerikanka“),
tel./mob.: 030 540-510; 030 540-511, 030 540-512; /061 787713

Notar Smiljka Đukić
ADRESA UREDA: Kiseljak, Obala hrvatske mladeži bb,
tel./mob.: 030 879-279/ 063 417 635, 061 198 465,

Notar Jusuf Duzan
ADRESA UREDA: Novi Travnik, Omladinska bb,
tel./mob.: 030 526 091/ 061597 787.

Notar Ajda Kurić
ADRESA UREDA: Donji Vakuf, 770.Slavne brdske brigade, Lamela B 3/02
tel./mob.: 030 270 731; Fax: 030 270 732; Mob. 061 784 600

Notar Jasminska Mahmutbegović
ADRESA UREDA: Bugojno, Wagnerova 11,
Mob. 061 784-730

Notar Marinko Jurčević
ADRESA UREDA: Travnik, Lukacka bb,
tel./fax: 030 518-672; Mob. 063 333-684

Notar Jasna Sofović
ADRESA UREDA: Vitez, Stjepana Radica br.6,
tel./fax: 030 714-405; Mob. 063 335-075

Notar Pero Barbić
ADRESA UREDA: Busovaca, Kneza Mislava bb,
tel./fax: 030 733-300; Mob. 063 336-505

Notar Denis Sijamija
ADRESA UREDA: Bugojno, Šehitluci br.1,
tel. 030 260-446; fax: 030 260-447; Mob. 061 799-924

 
     
  Ombudsmeni/ombudsmani Federacije BiH:  
     
  Adresa: V.Perića . Sarajevo
ombudsmeni : Vera Jovanović, Esad Muhibić i Branka Raguz
Telefon: +387 33 211 392
                +387 33 211 393
 
     

 

 


  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005