30.05.2008.godine, Kolektivni godišnji odmor i u 2008.godini

U cilju efikasnog poslovanja sudova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona i Kantonalnog tužiteljstva KSB/SBK, a povodom Zakljucka o kolektivnom korištenju godišnjih odmora u pravosudnim institucijama KSB/SBK od 29.05.2008. godine donesenog na temelju dogovora predsjednice Kantonalnog suda Novi Travnik g-de Katice Jozak-Madar, Glavnog kantonalnog tužitelja gosp. Senada Dautovica, predsjednika Opcinskog suda u Travniku gosp. Gorana Dujica, predsjednice Opcinskog suda u Bugojnu g-de Katice Soldo i predsjednice Opcinskog suda u Kiseljaku g-de Božane Banduka, uposlenici ovih pravosudnih institucija zapocet ce korištenje kolektivnog godišnjeg odmora za 2008. godinu od 21.07.2008. godine.
Godišnji odmor u trajanju od 5 radnih tjedana koristit ce se u periodu od 21.07. do 22.08.2008. godine.
Za vrijeme godišnjeg odmora u svakom od sudova radit ce odreden broj sudaca i ostalih uposlenika radi izvršavanja poslova i zadataka koji ne trpe odlaganje.
Svaka od navedenih pravosudnih institucija donijet ce pojedinacnu odluku o korištenju godišnjih odmora sa planom korištenja istoga.
O korištenju kolektivnog godišnjeg odmora obavijestit ce se VSTV-e BiH, Ministarstvo pravosuda i uprave KSB/SBK, Odvjetnicka/advokatska komora Zenicko-Dobojskog i Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona i javnost putem sredstava informiranja.

29.05.2008. godine

Na temelju clanka 31., a u svezi s clankom 56. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05 i 22/06), po ukazanoj potrebi, u Kantonalnom sudu Novi Travnik donesena Odluka o radnom vremenu u periodu od 01.06. do 01.09.2008. godine.
Odlukom je utvrdeno da u periodu od 01.06. do 01.09.2008. godine radno vrijeme u sudu zapocinje u 7,00 sati, a završava u 15,00 sati. Dnevni odmor u trajanju od 30 minuta u tijeku radnog vremena je od 10,00 do 10,30 sati.

21.05.2008. godine, Objavljen drugi broj Biltena Kantonalnog suda Novi Travnik

U cilju javnog i transparentnog rada, Kantonalni sud Novi Travnik izdao je drugi broj Biltena Kantonalnog suda Novi Travnik.
Kao i prvi broj Biltena i drugi broj sadrži pregled sudske prakse kaznenog, gradanskog i upravnog prava Kantonalnog suda Novi Travnik, izbor odluka Kantonalnog suda Novi Travnik po apelacijama pred Ustavnim sudom BiH i sudsku praksu drugih sudova.
Pored toga, Bilten nudi i druge korisne sadržaje kroz clanke, pravne stavove i aktualnosti.Više..

20.05.2008. godine, Kolektivni godišnji odmor i u 2008.godini

Kantonalni sud Novi Travnik planira i ove godine kolektivni godišnji odmor, zajedno sa ostalim pravosudnim institucijama u KSB/SBK, u trajanju od najmanje 25 radnih dana.
U navedenom periodu dežurni suci i uposlenici omogućit će nesmetano funkcioniranje suda. O početku korištenja kolektivnog godišnjeg odmora i drugim neophodnim informacijama javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Europski standardi u Kantonalnom sudu Novi Travnik

Dana 19.05.2008. godine u VSTV-u BiH potpisan je Memorandum o razumijevanju izmedu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca BiH, Projekta razvoja sektora pravosuda (JSDP) i Kantonalnog suda Novi Travnik.
Cilj ovog Projekta je unapredenje sudske uprave i poslovanja sudova. Standardi se zasnivaju na najboljim iskustvima iz europskih i sjevernoamerickih sudova. Oni su sukladni sa Strateškim planom VSTV-a BiH za period od 2007. do 2012. godine i koncipirani su tako da ispunjavaju pristupne kriterije Europske Unije u oblasti pravosuda.
Ovim je Kantonalni sud Novi Travnik, zajedno sa još 22 suda u BiH, ukljucen u Program primjene europskih standarda u sudskoj administraciji i obvezan da implementira najmanje 19 obveznih radnih standarda koji je kreirao JSDP/USAID. Više..

14.05.2008. godine, Regionalni sastanak USAID/JSDP u Kantonalnom sudu Novi Travnik

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik u okviru Projekta razvoja sektora pravosuda USAID-a, održan prvi Regionalni sastanak cetvrtog kruga model sudova „Implementacija standarda radnog ucinka za sudove“ .
Cilj ovog Projekta je unapredenje sudske uprave i poslovanja sudova. Standardi se zasnivaju na najboljim iskustvima iz europskih i sjevernoamerickih sudova. Oni su sukladni sa Strateškim planom VSTV-a BiH za period od 2007. do 2012. godine i koncipirani su tako da ispunjavaju pristupne kriterije Europske Unije u oblasti pravosuda.
Sastanku su nazocili predstavnik USAID/JSDP-a, Projekta razvoja sektora prvosuda Americke agencije za razvoj, gosp. Eugen J. Murret, savjetnik za sudsku upravu, gosp. Ermin Sarajlija, viši pravni savjetnik, g-dica Alisa Vrabac, programski koordinator za Regiju 2 i gosp. Emir Budalica, projektni službenik, gosp. Muhamed Tulumovic, ispred VSTV-a BiH, te predstavnici svih osam sudova Regije 2 Projekta: predsjednica Okružnog suda Istocno Sarajevo g-da Bogdanka Dabic-Jovicic, predsjednica Opcinskog suda u Zenici g-da Dijana Ajanovic i tajnik suda Nada Hadžic, predsjednica Opcinskog suda u Bugojnu g-da Katica Soldo , predsjednica Osnovnog suda u Mrkonjic Gradu g-da Nedija Šehalic, predsjednik Osnovnog suda u Teslicu gosp. Husein Šerbecic, g-da Lazarela Poric, sutkinja Opcinskog suda u Travniku, g-da Jasminka Mahmutovic tajnik Kantonalnog suda u Zenici i g-da Nedica Vukic, tajnik Kantonalnog suda Novi Travnik.
Predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar, kao domacin i moderator sastanka, zahvalila se na odabiru od strane JSDP i VSTV-a BiH da ovaj sud bude medu 12 model sudova za ovu godinu, travanj 2008. godine – ožujak 2009.
Slijedi potpisivanje Memoranduma o razumjevanju izmedu VSTV-a BiH, Projekta razvoja sektora pravosuda (JSDP) i suda zakazano za dan 19.05.2008. godine u VSTV-u BiH.
Više...

29.04.2008. godine, Press konferencija za medije

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik predsjednica suda, g-da Katica Jozak-Madar održala press konferenciju za medije.
Predsjednica je istakla da je Kantonalni sud Novi Travnik, suocen sa stalnim povecanjem broja neriješenih predmeta (1609 predmeta na kraju 2007. godine) i sa upražnjenim sudackim pozicijma (1 redovna i 2 dodatne). U cilju osiguranja prava na pravicno sudenje u razumnom roku, sacinjen je i za 2008. godinu Plan i program rješavanja starih predmeta, sa naglaskom na popisima neriješenih, starih predmeta koje sud treba riješiti u odredenom vremenskom periodu.
Popisi neriješenih predmeta koje sud treba riješiti u odredenom vremenskom periodu, gradanima, strankama u postupku, dostupni su na portal-monitoru koji je instaliran u prizemlju zgrade suda, a identicni podaci nalaze se i na WEB stranici i na oglasnoj ploci suda. Cilj koji se želi postici jeste skracivanje razumnog roka rješavanja svakog pojedinacnog predmeta, i vracanje povjerenja javnosti u neovisan i nepristran rad suda.
Konferenciji su nazocili predstavnici HRTV Kiseljak, RTV Travnik i Radio postaje Vitez. Više..

21.04.2008. godine, Javni natječaj za upražnjena sudačka mjesta

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijece BiH objavilo je dana 21.04.2008. godine u „Dnevnom avazu“ javni natjecaj za popunu upražnjenih mjesta u sudovima i tužiteljstvima BiH.
Navedenim natjecajem obuhvacena su i 3 upražnjena sudacka mjesta u Kantonalnom sudu Novi Travnik, za jednog redovnog i dva dodatna suca.
Osobe koje su zainteresirane za navedena radna mjesta prijavni materijal mogu dobiti direktno u prostorijama VSTV-a BiH, u ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalim i okružnim sudovima, Apelacionom sudu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okružnim i kantonalnim tužiteljstvima.
Prijavni materijal dostupan je i na web stranici VSTV-a BiH.
Natjecaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Više..

IV. Konferencija predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini, Mostar 17. do 18.04.2008. godine

U organizaciji VSTV-a BiH održana je IV. Konferencija predsjednika sudova Bosne i Hercegovine. Konferencija je održana u Mostaru i trajala je 2 dana,17.i 18.04.2008. godine. Ucešce u raspravi, izmedu ostalih, uzela je i predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar i istakla potrebu žurne popune upražnjenih sudackih pozicija u ovome sudu za jednog redovnog i 2 dodatna suca, te problematiku prijema strucnih suradnika na kantonalnom nivou.
Na Konferenciji je doneseno više zakljucaka. Više..

11.04.2008. godine, posjeta Ministra pravosuđa i uprave KSB/SBK Travnik

Novoizabrani ministar pravosuda i uprave KSB/SBK, gosp. Zoran Lukovic (stupio na dužnost 11.03.2008. godine), boravio je danas u prvoj radnoj posjeti Kantonalnom sudu Novi Travnik.
Predsjednica suda, g-da Katica Jozak-Madar, upoznala je ministra sa aktaulnom problematikom Kantonalnog suda Novi Travnik (pitanje trajnog rješenja smještaja ove pravosudne institucije, izbor i imenovanje 1 redovnog i 2 dodatna suca, prijem sudbenih strucnih suradnika i dr.). Takoder, predsjednica suda upoznala je ministra sa Planom rješavanja starih predmeta ovoga suda za 2008. godinu, koji sadrži podatke o izvještajnom periodu u kojem se predmeti trebaju riješiti, a što se sve nalazi na portal monitoru Kantonalnog suda Novi Travnik. Portal monitor instaliran je u prizemlju zgrade suda, a podaci koje sadrži mogu se naci i na WEB stranici i oglasnoj ploci suda.
Nakon obilaska suda i upoznavanja sa materijalnim i tehnickim uvjetima rada, predsjednica suda zahvalila se ministru na razumjevanju i potpori svim zahtjevima ovoga suda, a posebice na iskazanom priznanju glede inicijative o objavi podataka o neriješenim predmetima koji se rješavaju u odredenom vremenskom periodu, cime se pruža bolja usluga gradanima. Obostrano je istaknut znacaj ovakove inicijative na postizanju javnog i transparentnog rada suda, vece pravne sigurnosti gradana, vracanja povjerenja javnosti u rad sudova, te vladavine prava uopce, s ciljem da pravda bude dostupna, ucinkovita i jednaka za sve. Više..

08.04.2008. godine, posjeta predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH, gosp. Amir Jaganjac , boravio je danas u redovitoj godišnjoj posjeti Kantonalnom sudu Novi Travnik. Predsjednica suda, g-da Katica Jozak-Madar podnijela je predsjedniku Vrhovnog suda Godišnje izvješce o radu Kantonalnog suda Novi Travnik za 2007. godinu. Takoder, predstavila je Plan i program rješavanja starih predmeta ovoga suda za 2008. godinu, s naglaskom o portal-monitoru koji se nalazi u prizemlju zgrade suda, a sadrži, izmedu ostalog, popise starih, neriješenih predmeta koji se trebaju riješiti u odredenom izvještajnom periodu. Sadržina portal-monitora nalazi se i na WEB stranici Kantonalnog suda Novi Travnik i na oglasnoj ploci suda.

31.03.2008. godine, sjednica Udruženja sudaca/sudija u Federaciji BiH u Kantonalnom sudu NoviTravnik

Predsjedništvo Udruženja sudaca/sudija Federacije BiH održalo je svoju redovitu sjednicu dana 31.03.2008. godine u Kantonalnom sudu Novi Travnik. Na sjednici kojoj je predsjedavala g-da Vildana Helic, predsjednica Udruženja, razmatrano je Izvješce o financijskom poslovanju Udruženja za 2007. godinu, vodena rasprava o Odluci VSTV-a BiH o kriterijima za izbor clana Vijeca, te predložen clan Radne grupe za izradu Pravilnika o stegovnoj odgovornosti sudaca.
Održavanjem sastanka Predsjedništva Udruženja u sjedištu Kantonalnih sudova nastoji se upoznati clanove Udruženja sa materijalnim i tehnickim uvjetima rada sudaca ovih sudova.
Više..

11.03.2008. godine

Na VIII. sjednici Sabora Kantona Središnja Bosna održanoj dana 11.03.2008. godine, predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, Katica Jozak-Madar, prezentirala je Informaciju o radu Kantonalnog suda Novi Travnik za 2007. godinu.
Povodom navedene Informacije, a po zahtjevu Kantonalnog suda Novi Travnik glede problematike smještaja suda, Sabor Kantona donio je ponovo Zakljucak kojim je obvezao Vladu Kantona da u okviru svojih mjerodavnosti ucini dodatni napor u cilju trajnog rješavanja smještaja Kantonalnog suda Novi Travnik do kraja 2008. godine.
Više...

08.02.2008. godine, Press konferencija za medije

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik, predsjednica suda Katica Jozak-Madar održala press konferenciju za medije na kojoj je prezentirala rezulate rada ovoga suda u 2007. godini.
Ukupni rezultati rada suda u 2007. godini su izuzetno dobri. Rješeno je ukupno 2998 predmeta, što je za 696 predmeta ili 30% više u odnosu na 2006. godinu. Ostvarena je godišnja norma suda od 152%. Prosjecan broj riješenih predmeta po sucu je 233 predmeta. Broj potvrdenih odluka ovoga suda je 117 ili 82,98%, a ukinuto je 11 odluka ili 7,80%. Održano je 2546 glavnih pretresa, sjednica vijeca i dr., odnosno prosjecno 11 dnevno.
Ukazano je na neophodnost popune kako pozicije redovnog suca, tako i još dva dodatna suca za ovaj sud, te na trajno rješenje smještaja ove pravosudne institucije.
Konferenciji su nazocili predstavnici HRTV Kiseljak, RTV Travnik, „Dnevnog avaza“ i Radio postaje Vitez. Više..

08.01.2008. godine , Javni natječaj za upražnjena sudačka mjesta

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijece BiH objavilo je dana 08.01.2008. godine Javni natjecaj za popunu upražnjenih mjesta u sudovima i tužiteljstvima BiH.
Navedenim natjecajem obuhvacena su i 3 upražnjena sudacka mjesta u Kantonalnom sudu Novi Travnik, za jednog redovnog i dva dodatna suca.
Osobe koje su zainteresirane za navedena radna mjesta prijavni materijal mogu dobiti direktno u prostorijama VSTV-a BiH, u ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalim i okružnim sudovima, Apelacionom sudu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okružnim i kantonalnim tužiteljstvima.
Prijavni materijal dostupan je i na web stranici VSTV-a BiH.
Natjecaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.
Više..

04.01.2008. godine , Kantonalni sud Novi Travnik predložen u clanstvo u Europskoj mreži pilot sudova

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijece BiH na sjednici održanoj dana 13.12.2007. godine donijelo je zakljucak da se ispred Bosne i Hercegovine za clanstvo u Europskoj mreži pilot sudova predloži Kantonalni sud Novi Travnik.
Mreža europskih pilot sudova uspostavljena je od strane Europske komisije za efikasnost pravosuda (CEPEJ) s ciljem da se:
- podrže aktivnosti CEPEJ-a kroz bolje razumijevanje svakodnevnog funkcioniranja sudova,
- ukaže na najbolje prakse rada u europskim sudovima koje bi mogle biti iznijete pred nadležna tijela u državama radi njihovog eventualnog usvajanja s ciljem unaprjedenja efikasnosti pravosudnih sustava.
Kantonalnom sudu Novi Travnik predstoji ukljucivanje u rad Europske mreže pilot sudova, što ce u narednom periodu rezultirati preuzimanjem najboljih europskih praksi u radu sudova.
Više..

 
tjedni raspored suđenja
-.
 
06 0 K 000450 08 K 08.05.2008.god.
(Teška tjelesna povreda;172/3 KZ F BiH)
06 0 K 000397 07 K 07.04.2008.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/4 u
vezi sa čl.332/3 KZ F BiH)
06 0 K 000034 07 K 01.04.2008.god.
(Razbojništvo; 289/2 u vezi sa čl.31 KZ
F BiH)
06 0 K 000030 01 K 27.03.2008.god.
(Zloupotreba pol. i ovlasti; 383/2 u vezi sa st.1 i čl.5 KZ F BiH)
06 0 K 000400 08 K 25.03.2008.god.
(Ubojstvo u pokušaju; 166/1 u vezi sa čl.28 KZ F BiH)
06 0 K 000017 07 K 22.02.2008.god.
(Razbojništvo; 289/2 u vezi sa čl.31
KZ F BiH)
06 0 K 000334 07 K 14.02.2008.god.
(Ubojstvo u pokušaju; 166/1 u vezi sa čl.28 KZ F BiH)
06 0 K 000396 07 K 14.02.2008.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2
u vezi sa čl.332/3 KZ F BiH)
06 0 K 000289 07 K 08.02.2008.god.
(Ubojstvo; 166/2 KZ F BiH)
06 0 K 000013 07 K 07.02.2008.god.
(Razb.krađa; 288/2 u vezi sa st.1, a sve u svezi sa čl.31 KZ F BiH, Teška krađa 287/1a u svezi sa čl.31 KZ F BiH)
06 0 K 000012 07 K 06.02.2008.god.
(Ubojstvo ;36/1 u vezi sa čl.333/1 KZ R BiH)
06 0 K 000005 07 K 28.01.2008.god.
(Pronevjra u službi; 384/3 u vezi sa
stavom 1 KZ F BiH)
06 0 K 000369 07 K 18.01.2008.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2
u vezi sa čl.333/1 KZ F BiH)
06 0 K 000003 07 K 14.01.2008.god.
(Ubojstvo u pokušaju ;166/1 u vezi sa čl.28 KZ F BiH)
06 0 K 000006 07 K 07.01.2008.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2
u vezi sa čl.333/1 KZ F BiH)

Pregled objavljenih presuda do ___31.12.2007. godine

 

spisak potvrđenih optužnica
.

 
       
  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005