01.09.2010. godine, nova web stranica Kantonalnog suda Novi Travnik

__Sukladno projektu VSTV-a BiH o razvoju jedinstvenog pravosudnog web portala __pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, dana 01.09.2010.godine u rad je __puštena nova web stranica suda.
__Posjetit nas možete na novoj web adresi:
http://ksud-novitravnik.pravosudje.ba

27.08.2010. godine, rezultati rada Kantonalnog suda Novi Travnik za prvih šest __mjeseci 2010. godine

__Na Općoj sjednici Kantonalnog suda Novi Travnik održanoj 13.07.2010. godine __predsjednica suda, g-da Katica Jozak-Mađar, prezentirala je podatke o radu suda __za prvih šest mjeseci 2010. godine.
__U ovom izvještajnom periodu na temeljnim referatima (kaznenon, gradanskom i __upravnom) povecan je priliv predmeta, zaprimljeno je 1683 predmeta u rad, što je __više za 7,13 % nego u istom periodu 2009.godine. Povecanim angažmanom svih __sudaca u navedenom periodu ostvareni su dobri rezultati rad suda, riješeno je __ukupno 1537 predmeta, iako je sud prvih šest mjeseci radio bez dva redovna __suca i jednog dodatnog suca. Još uvijek je nepopunjeno 1 sudacko mjesto za __redovnog suca i 1 sudacko mjesto za dodatnog suca, za koje je Visoko sudbeno i __tužiteljsko vijece BiH raspisalo javni natjecaj i ocekuje se izbor i imenovanje.
__Izborom i imenovanjem jednog redovnog i jednog dodatnog suca, stvorili bi se __optimalni uvjeti za efikasan rad suda i rješavanje hitnih predmeta u zakonskom __roku, a ostalih predmeta za koje zakon ne propisuje hitno rješavanje, u razumnom __roku, naglasila je predsjednica suda. Više..

27.08.2010.godine, Alma Islamović imenovana za suca Kantonalnog suda Novi __Travnik

__Visoko sudbeno i tužiteljsko vijece BiH je na sjednici održanoj 7. i 8.07.2010. __godine u Sarajevu, donijelo odluke o imenovanju nositelja pravosudnih funkcija u __BiH. Na poziciju suca u Kantonalnom sudu Novi Travnik imenovana je Alma __Islamović. Imenovana sutkinja na dužnost ce stupiti 01.09.2010. godine.

23.08.2010.godine, Web portal Kantonalnog suda Novi Travnik

__U Kantonalnom sudu Novi Travnik u tijeku je priprema i izrada novog web portala __suda, na domeni www.pravosudje.ba. Ove aktivnosti u Kantonalnom sudu Novi     __Travnik provode se sukladno odluci VSTV-a BiH, kojom je planirano da u __2010.godini 80 sudova i tužiteljstva u BiH pređe na domenu www.pravosudje.ba
__Web portal suda sadržavat će saopćenje za javnost, rad suda, oglasnu ploču __suda, informacije iz pravosuđa. Također, web portal će sadržavati i popis suđenja __koji se preuzima automatski iz CMS, i to za 15 dana ranije i 15 dana kasnije. Web __portal suda ce sadržavati link, putem kojeg ce gradani pristupati sudskim __predmetima, pomocu jedinstvenog pristupnog koda, koji sadrži broj predmeta, s __ciljem da se smanji broj gradana u sudovima i tužiteljstvima, kao i da javnost na __što lakši i jednostavniji nacin pristupi informacijama o radu pravosuda.

17. i 18.06.2010.godine,
__
Potvrđena optužnica i produžen pritvor

__Protiv optuženika Nikice Varivode, Adnana Kolonica i Danijela Lozancica, dana __17.06.2010.godine u cjelosti je potvrdena optužnica Kantonalnog tužiteljstva __Travnik broj: T06 0 KT 0000610 09 od 10.06.2010.godine, zbog kaznenog djela __„ubojstvo“ iz clanka 166. stavak 2. tocka a/ , u svezi s clankom 31. KZ FBiH, u __sticaju sa kaznenim djelom protupravno oduzimanje slobode iz clanka 179. stavak __1. u svezi sa clankom 31. KZ FBiH. Pritvor protiv imenovanih je produžen za još __dva mjeseca i najduže može trajati do 18.08.2010.godine ili do nove odluke suda.
__Više..

11.06.2010.godine,
__
Kolektivni godišnji odmor i u 2010.godini

__Kantonalni sud Novi Travnik planira i ove godine kolektivni godišnji odmor, __zajedno sa ostalim pravosudnim institucijama u KSB/SBK, u trajanju od __najmanje 25 radnih dana, u periodu od 19.07. do 20.08.2010. godine.
__U navedenom periodu u sudu ce raditi odreden broj sudaca i ostalih uposlenika __radi izvršavanja poslova i zadataka koji ne trpe odlaganje.
__O svim drugim neophodnim informacijama javnost ce biti pravovremeno __obavještena.

01.06.2010.godine,
__
Potvrđena presuda u kaznenom predmetu Adnan Mušović i Nedim Vilić
__Više..

27.05.2010.godine,
__
Završeno suđenje u predmetu Fabijan Čorić
__Više..

25.05.2010.godine,
__
Ekstradicija Vlade Pravdica iz R Austrije
__Više..

20.05.2010.godine,
__Potvrđena optužnica i produžen pritvor

__
Protiv optuženika Zvonimira Androševica zv.“Zvono“ dana 20.05.2010.godine u __cjelosti je potvrdena optužnica Kantonalnog tužiteljstva Travnik broj: T06 0 KT __0000885 10 od 19.05.2010.godine, zbog kaznenog djela „ubojstvo“ iz clanka __166. stavak 2. tocka d/ KZ FBiH.
__Protiv imenovanog je produžen pritvor za još dva mjeseca i najduže može __trajati do 24.07.2010.godine ili do nove odluke suda.
__Više..

12. i 13.05.2010. godine,
__
Održana 6.konferencija predsjednika sudova BiH
__ Više..

04.05.2010. godine,
__"Pristup sudskim predmetima putem interneta"
__ Više..

23.04.2010. godine,
__Određen pritvor u predmetu ovog suda broj: 06 0 K 002361 10 Kpp zbog __kaznenog djela „ razbojništva“
__Više..

23.04.2010.godine,
__ Razvoj Pravosudnog web portala
__ Više..

23.04.2010. godine,
___Završeno suđenje u predmetu Ismet Delić zv."Šutko", kojemu je prethodio _ ___ekstradicioni postupak.
__ Više..

14.04.2010. godine,
___Određen pritvor protiv osumnjičenika u kaznenom predmetu.„neovlaštena _ ___proizvodnja istavljanje u promet opojnih droga“.

___ Više..

5. plenarni sastanak Europske mreže pilot sudova, Geneva, 13.04.2010.godine
___Više..


02.04.2010. godine ,
.....Reakcije na napadaje u medijima,

___Više..


15.03.2010. godine, završeno sudenje u predmetu Eset Bilanovic

___Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je _ ___predsjedavao sudac ___Mehmedalija Huseinovic, izreklo je nepravomocnu _ ___osudu optuženiku Esetu Bilanovicu, ___sin Mustafe i majke Fije rod.Šic, iz __ ___Bugojna , zbog kaznenog djela „ubojstvo“ iz clanka 36. ___stavak 1. ___preuzetog KZ R BiH. Rijec je o predmetu kojemu je prethodio ekstradicioni ___pritvor.
__
Više..

11.03.2010.godine, Poziv za natjecanje za Europsku nagradu „Kristalna vaga ___pravde“ za ___inovativne prakse koji doprinose kvaliteti pravde

___U 2010.godini Vijece Europe i Europska komisija organziraju 5. ediciju ___nagrada „Kristalna ___vaga pravde“. Cilj nagrade je identificiranje i ___promoviranje inovativnih praksi u ___gradanskim i kaznenim stvarima, u ___odnosu na vodenje postupka, organizaciju suda i ___generalnog ___funkcioniranja pravosudnog sistema. Rok za dostavu prijava je 30. lipanj ___2010.godine.
___ Više.


25.02.2010. godine, sastanak u Kantonalnom sudu Novi Travnik

___U okviru redovnih aktivnosti u Europskoj mreži pilot sudova, u Kantonalnom ___sudu Novi ___Travnik održan je sastanak kojem su nazocili predstavnici BiH u ___CEPEJ-u, g-đa Ljiljana ___Filipović, sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH i ___članica CEPEJ-a ispred BiH, gosp. ___Rusmir Šabeta, šef Odsjeka za sudsku ___upravu VSTV-a i korespodent CEPEJ-a ispred BiH i ___Tim Kantonalnog suda ___Novi Travnik za suradnju u Europskoj mreži pilot sudova, g-đa ___Katica ___Jozak-Mađar, predsjednica suda; g-đa Nedica Vukić, tajnik suda i g-đa Amra ___Hrvačić, upraviteljica sudske pisarnice.
___Na sastanku je analizirana realizacija Zaključaka sa IV Plenarnog sastanka ___Europske ___mreže pilot sudova održanog u Strasbourgu 10.09.2009. godine i ___razmatrane planirane ___aktivnosti za 2010.godinu.

___ Više..


19.02.2010. godine, press konferencija za medije

___Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik, održana press konferencija za ___medije, na ___kojoj je predsjednica suda Katica Jozak-Madar prezentirala ___Godišnje izvješce o radu ___Kantonalnog suda Novi Travnik u 2009. godini.
___
Više..

30.01.2010. godine, pomoć za Haiti

___Više..

20.01.2010. godine, produžen pritvor protiv osumnjičenika u kaznenom ___predmetu Nikica ___Varivoda i dr.

___Kazneno vijeće Kantonalnog suda Novi Travnik, na sjednici vijeća održanoj ___dana ___20.01.2010.godine, prihvatilo je prijedlog Kantonalnog tužiteljstva ___Travnik o produženju ___pritvora protiv osumnjičenika: Nikice Varivode, ___Adnana Kolonića zv. „Klik“ i Danijala ___Lozančića zv. „Dado“, zbog kaznenog ___djela „ubojstvo“ iz članka 166. stavak 2. točka a) KZ ___FBiH, i na temelju ___članka 149. st.2 . ZKP FBiH donijelo rješenje kojim je imenovanim ___pritvor ___produžen za još dva mjeseca.

11.01.2010. godine, potvrđena presuda Kantonalnog suda Novi Travnik u ___kaznenom ___predmetu Dominik Ilijašević zv.“Como"

___Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 06 0 K 000065 ___09 Kž od ___22.12.2009. godine odbio je kao neosnovanu žalbu branitelja ___optuženika Dominika ___Ilijaševića zv. „Como“, kao i žalbu punomoćnika ___oštećenih i potvrdio presudu Kantonalnog ___suda Novi Travnik broj: 06 0 K ___000065 07 K od 03.03.2009. godine.
___ Više..


05.01.2010. godine, povecan broj sudaca u Kantonalnom sudu Novi Travnik

___Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca Bosne i Hercegovine broj: ___04-02-9564/09_od 17.12.2009.godine, odobreno je povecanje broja ___redovitih sudaca u Kantonalnom sudu Novi Travnik sa dosadašnjih deset ___(10) za još dva suca, tako da ce sada ukupan broj redovitih sudaca biti ___dvanaest (12).
___ Više..


04.01.2010. godine, ekstradicije Ismeta Delica, zv.Šutko iz SAD-a.

___Rješenjem Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000043 08 Kv od 08.02.2008. ___godine, određen je pritvor protiv optuženika Ismeta Delića,zv.Šutko, zbog kaznenog djela ___„ubojstvo“ iz članka 36/1 ranije važećeg KZ RBiH. Kako je imenovani bio nedostupan ___sudu, po raspisanoj međunarodnoj tjeralici ekstradiran je iz SAD-a dana ___30.12.2009.godine i istom je uručeno rješenje o određivanju pritvora, kojim je lišen ___slobode i sproveden u KPZ Busovača.
___
Više..

tjedni raspored suđenja
-.
vijesti iz sudnice
-.
06 0 K 002532 10 K , 29.12.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa; 336/2 u vezi sa čl. 332/1 KZ F BiH)
06 0 K 001721 09 K , 16.12.2010.god.
(Zloupotreba položaja ili ovlaštenja; 383/3 KZ F BiH)
06 0 K 002517 10 K , 08.12.2010.god.
(Ubojstvo; 166/2 KZ F BiH))
06 0 K 003079 10 K , 24.11.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa; 336/2 u vezi sa čl. 333/1 KZ F BiH)
06 0 K 002352 10 K , 04.11.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa; 336/4 u vezi sa čl. 332/3 KZ F BiH)
06 0 K 000389 05 K , 08.10.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa; 320/4 u vezi sa čl. 315/3 KZ F BiH)
06 0 K 002325 10 K , 01.10.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa; 320/2 u vezi sa čl. 332/3 KZ F BiH)
06 0 K 001773 10 K2, 20.09.2010.god.
(Ubojstvo; 36/1 KZ R BiH)
06 0 K 002697 10 K, 15.09.2010.god.
(Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, 238/2 KZ F BiH)
06 0 K 002623 10 K, 15.09.2010.god.
(Razbojništvo;289/2 KZ F BiH)
06 0 K 000009 01 K, 15.09.2010.god.
(Ubojstvo; 36/1 KZ R BiH)
06 0 K 003034 10 K, 07.09.2010.god.
(Razbojništvo;289/2 KZ F BiH)
06 0 K 002394 10 K, 24.08.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa; 336/2 u vezi sa čl. 332/3 KZ F BiH)
06 0 K 002186 10 K, 14.07.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa; 336/2 KZ F BiH)
06 0 K 001789 10 K, 13.07.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. ljudi i imovine;323/2 KZ F BiH)
06 0 K 002237 10 K, 09.07.2010.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;320/2 KZ F BiH)
06 0 K 001846 10 K, 27.05.2010.god.
(Ubojstvo u pokušaju;166/1 u svezi sa čl.28. KZ F BiH)
06 0 K 000043 01 K, 23.04.2010.god.
(Ubojstvo; 36/1 KZ R BiH)
06 0 K 001773 09 K, 15.03.2010.god.
(Ubojstvo; 36/1 KZ R BiH)
06 0 K 001788 10 K, 08.03.2010.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2 KZ F BiH)
06 0 K 001792 09 Kps, 17.02.2010.god.
(Razbojništvo;289/2 KZ F BiH)
06 0 K 001718 09 Kps, 27.01.2010.god.
(Ubojstvo u pokušaju;166/1 u svezi sa čl.28. KZ F BiH)
06 0 K 001620 09 K, 14.01.2010.god.
(Razbojništvo; 289/1 KZ F BiH)

 
   

 

   
  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005