Suci Kantonalnog suda :
   
 

Opis poslova:

•  Obavljaju pravosudnu funkciju sukladno Zakonu i rasporedu poslova koje određuje predsjednik suda.
•  Prava i dužnosti sudaca utvrđena su Zakonom o sudbenoj i tužiteljskoj funkciji u Federaciji BiH, Zakonom o sudovima u FBiH, Kantonalnim Zakonom o sudovima i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Kantonalnog suda Novi Travnik, a izbor i imenovanje vrši se u postupku propisanom Zakonom o visokom sudbenom i tužiteljskom vijecu BiH.
Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH je nezavisni i samostalni organ koji ima za zadatak da osigura neovisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe kako je propisano člankom 17. Zakona o VSTV-u BiH "Sl. glasnik BiH", br. 25/04.

 
 
   
   
       
   
 
Predsjednica suda
Katica Jozak-Mađar
     
KAZNENO ODJELJENJE

Sudac Zuhdija Ćosić-predsj. odjeljenja

Sudac Slavko Marić

Sudac Darmin Avdić

 

GRAĐANSKO ODJELJENJE


Sudac Vladimir Žuljević-predsj. odjeljenja

Sudac Sadik Lendo

Sutkinja Dunka Begić

Sudac Senad Begović

Sutkinja Mirjana Grubešić

Sudac Nijaz Krnjić

Sutkinja Angela Petrović

Sudac Mehmedalija Huseinović

Sutkinja Katica Jozak-Mađar


     
 
suci porotnici
 
bivši suci
 
  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005