Ustavni sud BiH  
     
  Ustavni sud ima isključivu nadležnost za razrješavanje svih ustavnih sporova između entiteta ili pak između BiH i jednog ili oba entiteta, ili među ustanovama BiH. Ustavni sud ima također apelacionu nadležnost nad pitanjima u vezi s Ustavom BiH kad je u pitanju presuda bilo kojega drugog suda u BiH.
Ustavni sud nadležan je za pitanja koja mu predoči bilo koji drugi sud u BiH u vezi s tim jeli neki zakon, o čijoj valjanosti ovisi odluka toga suda, u skladu s Ustavom BiH, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i njezinim Protokolima te sa Zakonima BiH. Više...
 
     
  Ustavni sud Federacije BiH  
 
Ustavni sud Federacije BiH rješava sporove izmedu razlicitih razina vlasti, kao i izmedu institucija vlasti na federalnoj razini, ukljucujuci i sporove unutar tih institucija, osigurava zaštitu ustavnosti, odlucuje o ustavnim pitanjima, odlucuje o vitalnom nacionalnom interesu na razini Federacije i na razini kantona... Više...
 
     
  Sudbena vlast u Federaciji BiH  
     
 
Zakonom o sudovima u Federaciji BiH ("Službene novine F BiH" br. 38/05 i 22/06) uređena je organizacija, nadležnost, financiranje, pravosudna uprava i druga pitanja od značaja za organizaciju općinskih sudova, kantonalnih sudova i Vrhovnog suda F BiH.

Tako se općinski sudovi obrazuju za područje jedne ili više općina u kantonu, kantonalni sudovi za područje jednog kantona dok jeVrhovni sud F BiH najviši žalbeni sud u Federaciji BiH.
 
     
     
  Sud Bosne i Hercegovine  
     
 
Zakonom o Sudu BiH, objavljenom u Službenom glasniku BiH br.16 od 11.07.2002.godine, osnovan je Sud Bosne i Hercegovine da bi se osiguralo ostvarivanje nadležnosti države BiH i poštivanje ljudskih prava i vladavine zakona na njezinom teritoriju.

Sjedište suda je u Sarajevu, Kraljice Jelene 88.

Nadležnost Suda propisana je člancima 13. do 18. gore navedenoga Zakona. Više...
 
     
     

 

  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005