15.09.2010. godine

Vijeće kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda u Novom Travniku, izreklo je nepravomoćnu presudu optuženiku Anti Jezeračkić, sinu Branka iz Viteza , zbog kaznenog djela „razbojništvo“ iz čl. 289. st. 2. u svezi sa st. 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u svezi sa čl. 33. istog zakona, pa ga je sud primjenom navedene zakonske odredbe, te odredbi čl. 42, čl. 43, čl. 49. st. 1. i čl. 51. st. 1. točka b/ ranije navedenog zakona, te uz primjenu odredbe čl. 300. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine osudilo na kaznu zatvora u trajanju od jedne /1/ godine i osam /8/ mjeseci . Više..

15.09.2010. godine, završeno suđenje u predmetu Benjamin Delić, Latif Žilić i Amra Kurić

Vijeće kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda u Novom Travniku, nakon preispitivanja sporazuma o priznanju krivnje, na ročištu za izricanje kazneno pravne sankcije izreklo je nepravomoćnu presudu optuženicima Benjaminu Deliću i Latifu Žiliću iz Busovače , zbog kaznenog djela „neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz čl. 238. st. 2. u svezi st.1. KZ F BiH, i Amri Kurić zbog kaznenog djela „neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz čl. 238. st. 1. u svezi st.1. KZ F BiH, pa ih je sud primjenom navedenih zakonskih odredbi, kao i uz primjenu odredbi čl. 42, čl. 43 i čl. 49 st. 1 KZ F BiH, za optuženu Amru Kurić i odredbi čl. 60 i čl. 62 istog zakona, a sve uz primjenu odredbe čl. 300 ZKP-a F BiH, pojedinačno osudilo, i to:
- Optuženika Benjamina Delića na kaznu zatvora u trajanju od četiri /4/ godine i šest /6/ mjeseci;
- Optuženika Latifa Žilića na kaznu zatvor u trajanju od jedne /1/ godine i šest /6/ mjeseci;
- Optuženici Amri Kurić se izriče uvjetna osuda, na način da joj se započinjeno djelo utvrđuje kazna zatvora u trajanju od dvije /2/ godine i istodobno određuje da se tako utvrđena kazna neće izvršiti ukoliko u vremenu provjeravanja od četiri /4/ godine ne počini novo kazneno djelo.
Više..

15.09.2010. godine, završeno suđenje u predmetu kojemu je prethodio ekstradicioni .....postupak.

Vijeće kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda u Novom Travniku, izreklo je nepravomoćnu presudu optuženiku Vladi Pravdiću, sinu Dobre, iz Kiseljaka , zbog kaznenog djela „ubojstvo“ iz članka 36. stavak 1. preuzetog KZ SR BiH, pa ga je sud primjenom navedene zakonske odredbe kao i uz primjenu odredbe čl. 33, čl. 38. i čl. 41. preuzetog KZ SFRJ, kao i uz primjenu odredbe čl. 346. ranije važeceg ZKP-a, za počinjeno kazneno djelo osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 4 (četri) mjeseca .
Primjenom odredbe čl. 69. preuzetog KZ SFRJ od optuženika se trajno oduzimaju pištolj marke CZ M 57 cal. 7,62 mm, tvorničkog broja 197495, kao sredstvo izvršenja kaznenog djela, te puška zvana Falovka cal. 7,62 mm, tvornickog broja 1028749, koji se po pravomocnosti ove presude imaju uništiti.
Rijec je o predmetu kojem je prethodio ekstradicioni postupka. Više..

07.09.2010. godine

Vijeće kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda u Novom Travniku, nakon razmatranja sporazuma o priznanju krivnje, na rocištu za izricanje kazneno-pravne sankcije izreklo je nepravomocnu presudu optuženiku Ivanu Krišto, sinu Zlatka iz Viteza , zbog kaznenog djela „ razbojništvo“ iz cl. 289. st. 2. u svezi sa st. 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, pa ga je sud primjenom navedene zakonske odredbe, te odredbi cl. 42, cl. 43. i cl. 49. st. 1. ranije navedenog zakona, te uz primjenu odredbe cl. 300. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine osudilo na kaznu zatvora u trajanju od jedne /1/ godine i tri /3/ mjeseca. Više..

24.08.2010.godine

Vijeće kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik, dana 24.08.2010.godine izreklo je nepravomoćnu presudu optuženiku Ozrenku Bošnjak iz Kiseljaka, za kazneno djelo „teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa“ iz clanka 336. stavak 4. u svezi sa clankom 332. stavak 3. KZ FBiH, pa ga je sud primjenom navedenih zakonskih odredbi kao i uz primjenu odredbe clanka 246. stavak 5. ZKP FBiH, za pocinjeno kazneno djelo osudilo na kaznu zatvora u trajanju od devet (9) mjeseci.
Na temelju odredbe članka 77. stavak 1., 2. i 3. KZ F BiH optuženiku se izriče mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od osam (8) mjeseci računajući od dana pravomoćnosti sudske presude.
Više..

17.08.2010.godine, započelo suđenje u kaznenom predmetu Nikica Varivoda, Adnan Kolonić i      Danijel Lozančić

Dana 17.08.2010.godine pred kaznenim vijećem Kantonalnog suda Novi Travnik, započelo je suđenje u kaznenom predmetu protiv optuženika Nikice Varivode, Adanan Kolonića i Danijela Lozančića, zbog kaznenog djela „ubojstvo“ iz članka 166. stavak 2. točka a) u svezi s člankom 31. KZ FBiH u sticaju sa kaznenim djelom „protupravnog oduzimanja slobode“ iz članka 179. st.1. u svezi sa člankom 31. istog zakona, po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Travnik.
Nakon čitanja optužnice i uvodnih riječi branitelja optuženika, započelo je izvođenje dokaza optužbe, i to saslušanjem svjedoka.
Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan četvrtak 02.09.2010.godine u 09,00 sati.
Rješenjem Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 002668 10 K od 17.08.2010.godine protiv optuženika Nikice Varivode, Adnana Kolonića i Danijela Lozančića produžena je mjera pritvora i po ovom rješenju može trajati najduže 2 (dva) mjeseca pocev od 18.08.2010.godine ili do nove odluke suda.


14.07.2010.godine

Vijeće kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Darmin Avdić, izreklo je nepravomoćnu presudu optuženiku Martinu Miličeviću za kazneno djelo: „ teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa“ iz članka 336. stavak 2. u svezi sa člankom 332. stav ak 1. KZ F BiH, pa mu sud na temelju istog zakonskog propisa, a u svezi sa člankom 246. stavak 4. i stavak 5. ZKP F BiH, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci.
Na temelju članka 77. stavak 1., 2. i 3. KZ F BiH optuženiku se izrice mjera sigurnosti zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 1 (jedne) godine, računajuci od dana pravomoćnosti presude s tim što se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.
Više..

13.07.2010.godine

Vijeće kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Mehmedalija Huseinović, izreklo je nepravomoćnu presudu optuženiku Kenanu Haračiću za kazneno djelo: „ teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine“, iz članka 328. stavak 4. KZ F BiH u svezi sa člankom 323. stavak 2. i 4. KZ F BiH, pa mu sud na temelju istog zakonskog propisa a uz primjenu odredaba članka 50 točka b), 51 stavak 1. točka d), te članka 62. stavak 1., 2. i 3. KZ F BiH izreklo uvjetnu osudu , kojom se optuženiku utvrduje kazna zatvora u trajanju od deset /10/ mjeseci i istovremeno se odreduje da se ista neće izvršiti ukoliko optuženik u roku od tri /3/ godine pocev od dana pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo. Više..

09.07.2010.godine

Vijeće kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Mehmedalija Huseinović, nakon održanog ročišta za razmatranja sporazuma o priznanju krivnje , izreklo je nepravomoćnu presudu optuženiku Mensuru Bamburu , za kazneno djelo „teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa“ iz čl. 320 st. 2. u svezi sa čl.316. st. 1 i u svezi sa člankom 4 st. 2 . KZ F BiH („Službene novine F BiH“ broj 43/98) , i imenovanog, temeljem navedene zakonske odredbe, a uz primjenu odredbe čl. 33, 41 točka 2, čl. 42 st. 1. točka 3., čl. 50 st. 1. i čl.51. stavak 2. KZ F BiH a u svezi sa odredbama članka 246. ZKP-a F BiH izreklo uvjetnu osudu , kojom se optuženiku utvrđuje kazna zatvora u trajanju od deset /10/ mjeseci i istovremeno se određuje da se ista neće izvršiti ukoliko optuženik u roku od dvije /2/ godine po pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo. Više..

17. i 18.06.2010.godine, Potvrđena optužnica i produžen pritvor

Protiv optuženika Nikice Varivode, Adnana Kolonica i Danijela Lozancica, dana 17.06.2010.godine u cjelosti je potvrdena optužnica Kantonalnog tužiteljstva Travnik broj: T06 0 KT 0000610 09 od 10.06.2010.godine, zbog kaznenog djela „ubojstvo“ iz clanka 166. stavak 2. tocka a/ , u svezi s clankom 31. KZ FBiH, u sticaju sa kaznenim djelom protupravno oduzimanje slobode iz clanka 179. stavak 1. u svezi sa clankom 31. KZ FBiH. Pritvor protiv imenovanih je produžen za još dva mjeseca i najduže može trajati do 18.08.2010.godine ili do nove odluke suda. Više..

01.06.2010.godine, potvrđena presuda u kaznenom predmetu Adnan Mušović i Nedim Vilić

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 06 0 K 001627 10 Kž 4 od 13.05.2010. godine, odbio je kao neosnovane žalbe branitelja optuženika Adnana Mušovića, žalbu optuženika Nedima Vilića, kao i žalbu branitelja optuženika Nedima Vilića i potvrdio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 001627 09 K od 04.12.2009. godine, kojom su optuženi Adnan Mušović i Nedim Vilić, zbog kaznenog djela „razbojništvo“ iz članka 289. stavak 2. a u svezi s člankom 31. KZ FBiH osuđeni, i to: Adnan Mušović na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četri) godine, a Nedim Vilić na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četri) godine i 6 (šest) mjeseci._Više..

27.05.2010.godine, završeno suđenje u predmetu Fabijan Čorić

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Darmin Avdic, dana 27.05.2010.godine, izreklo je nepravomocnu presudu optuženiku Fabijanu Coricu, sin Stipe iz Novog Travnika , zbog kaznenog djela „ubojstvo u pokušaju“ iz clanka 166. stavak 1 u svezi sa clankaom 28.. KZ F BiH, za koje ga je, na temelju navedene zakonske odredbe,uz primjenu clanka 50. i clanka 51. stavak 1. tocka b) KZ F BiH osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci.
Na temelju clanka 57. stavak 1. KZ F BiH optuženiku se u izrecenu kaznu ima uracunati vrijeme koje je po ovom predmetu proveo u pritvoru u periodu od 14.11.2009.godine do 28.01.2010.godine.
Na temelju clanka 78. stavak 1. KZ F BiH od optuženika se trajno oduzima preklopni nož – cakija smede boje i oštrice dužine 11 cm koji je od optuženika privremeno oduzet potvrdom PS Novi Travnik broj 02/7-4-04-96/09 od 14.11.2009.godine i istovremeno se odreduje da ce se oduzeti predmet po pravomocnosti presude uništiti. Više..

25.05.2010.godine, ekstradicija Vlade Pravdica iz R Austrije

Rješenjem Općinskog suda Kiseljak broj: K-65/98 od 28.11.2000. godine, određen je pritvor protiv optuženika Vlade Pravdića, zbog kaznenog djela „ubojstvo“ iz članka 36/1 ranije važećeg KZ RBiH. Kako je imenovani bio nedostupan sudu, po raspisanoj međunarodnoj tjeralici ekstradiran je iz R Austrije dana 25.05.2010.godine i istom je uručeno rješenje o određivanju pritvora, kojim je lišen slobode i sproveden u KPZ Busovača.

20.05.2010.godine, Potvrđena optužnica i produžen pritvor

Protiv optuženika Zvonimira Androševica zv.“Zvono“ dana 20.05.2010.godine u cjelosti je potvrdena optužnica Kantonalnog tužiteljstva Travnik broj: T06 0 KT 0000885 10 od 19.05.2010.godine, zbog kaznenog djela „ubojstvo“ iz clanka 166. stavak 2. tocka d/ KZ FBiH.
Protiv imenovanog je produžen pritvor za još dva mjeseca i najduže može trajati do 24.07.2010.godine ili do nove odluke suda.
Više..

23.04.2010. godine, završeno suđenje u predmetu Ismet Delić zv."Šutko", kojemu je prethodio ekstradicioni postupak

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, izreklo je nepravomocnu osudu optuženiku Ismetu Delicu zv.“Šutko“ sin Hasana i majke Fahrije rod. Krnjic iz sela Potocani, opcina Novi Travnik , zbog kaznenog djela „ubojstvo“ iz clanka 36. stavak 1. preuzetog KZ R BiH, pa ga je sud primjenom navedene zakonske odredbe te uz primjenu odredbi clanka 33, cl. 38. i cl. 41. preuzetog KZ SFRJ, kao i uz primjenu odredbe cl. 346. ranije važeceg ZKP-a, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina.
Optuženiku se u izrecenu kaznu temeljem odredbe cl.anka 50. st. 1. preuzetog KZ SFRJ uracunava vrijeme provedeno u pritvoru i to period od 13.07. do 13.08.1992. godine, period od 08.06. do 22.11.1999. godine, te period od 29.09.2009. pa dalje do upucivanja na izdržavanje kazne zatvora.
Istodobno, nakon što je presuda objavljena, vijece je temeljem odredbe clanka 348. st. 6. ranije važeceg ZKP-a , donjelo rješenje kojem se optuženiku produžava se pritvor do upucivanja na izdržavanje kazne zatvora odnosno do isticanja vremena trajanja kazne izrecene predmetnom presudom.
Rijec je o predmetu kojem je prethodio ekstradicioni postupka.
Više..

14.04.2010. godine, odreden pritvor protiv osumnjicenika u kaznenom predmetu „neovlaštena
......proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Odlučujući po prijedlogu Kantonalnog tužiteljstva KSB/SBK Travnik, sudac za prethodni postupak Kantonalnog suda Novi Travnik, Darmin Avdić, u kaznenom predmetu ovoga suda broj: 06 0 K 002324 10 Kpp, protiv osumnjičenih: Latifa Žilića, Vildana Tahirovića i Amre Kurić, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo „ neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga“ iz članka 238. stavak 2. u svezi stavka 1. KZ F BiH, na temelju članka 145. stavak 2, a iz razloga propisanih clankom 146. stavak 1. točke b) i d) ZKP-a F BiH, donio je rješenje o određivanju pritvora.
Imenovani su lišeni slobode i upuceni u KPZ Busovaca dana 14.04.2010.godine.

08.03.2010. godine

Vijeće kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Mehmedalija Huseinović, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Draganu Bilješko, sin Grge i majke Lucije.rođ.Tadić, iz mjesta Potkraj, općina Travnik, za kazneno djelo „teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa“ iz članka 336. stavak 2. u svezi sa člankom 333. stavak 1. KZ FBiH, pa ga je sud primjenom navedenih zakonskih odredbi kao i uz primjenu odredbe članka 42., 43., 49. i članka 51. stavak 1. točka d) KZ FBiH, uz primjenu članka 300 ZKP-a FBiH za počinjeno kazneno djelo osudilo na kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine.
Na temelju odredbe članka 77. KZ F BiH i članka 300. stavak 1. točka e) ZKP F BiH optuženiku se izriče mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od jedne (1) godine računajuci od dana pravomoćnosti sudske presude.
Više..

02.03.2010. godine, Bevrnja Rifet, potvrdena presuda Kantonalnog suda Novi Travnik

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 06 0 K 000491 09 Kž od 03.02.2010. godine odbio je kao neosnovane žalbu Kantonalnog tužiteljstva Travnik i žalbu branitelja optuženika Bevrnja Rifeta i potvrdio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000491 08 K od 04.06.2009. godine, kojom je Bevrnja Rifet zv.“Rifo“ sin Izudina, za kaznena djela u sticaju: kazneno djelo „ubojstvo“, u pokušaju, iz cl. 166. st. 1. KZ F BiH u svezi sa cl. 28. istog Zakona u odnosu na oštecenika Mevludina Gorana i kazneno djelo „ubojstvo“, u pokušaju, iz cl. 166. st. 1. KZ F BiH u svezi sa cl. 28 istog Zakona u odnosu na oštecenika Ismeta Kurteševica, utvrdilo pojedinacne kazne za svako od pocinjenih djela od 2 godine i 4 mjeseca, odnosno 2 godine i 10 mjeseci, i imenovanog osudilo na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina. Više..

02.03.2010. godine, Salih Velagic i Eldin Škandro, potvrđena presuda Kantonalnog suda Novi Travnik

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 06 0 K 000732 09 Kž od 20.01.2010. godine odbio je kao neosnovane žalbe branitelja optuženika Saliha Velagić i Eldina Škandro i potvrdio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000732 08 K od 03.11.2008. godine, kojom su optuženici Salih Velagić zv. „Sale“ sin Safeta i Eldin Škandro sin Izeta, za kazneno djelo „razbojništva“, iz čl. 289. st. 2. u svezi sa čl. 1 i u svezi sa cl.31. KZ F BiH, uz primjenu članka 50 t.b. i čl.51. t.b. KZ FBiH, osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 3 godine. Više..

02.03.2010. godine, Bojan Nuk, potvrđena presuda Kantonalnog suda Novi Travnik

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 06 0 K 000919 09 Kž od 03.02.2010. godine odbio je kao neosnovanu žalbu optuženika Bojana Nuk i potvrdio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000919 08 K od 10.03.2009. godine, kojom je Bojan Nuk sin Ratka , za kazneno djelo „izazivanje opće opasnosti“, iz cl. 323. st. 4. KZ F BiH u svezi sa čl. 1 istog Zakona uz primjenu članka 56. stavak 1. KZ FBiH, utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci i istodobno uzete utvrđenim kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 1 mjeseca, izrečena pravomoćnom presudom Vrhovnog suda Fedaracije BiH broj: 070-0-Kž-08-000230 od 20.11.2008. godine i kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca izrečena pravomoćnom presudom ovoga suda broj: 006-0-Kžk-07-000024 od 11.07.2008. godine, te imenovanom, primjenom navedenih zakonskih propisa i članka 54. stavak 2. toč. b) KZ FBiH, izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 10 mjeseci. Više..

26.02.2010. godine

Sutkinja za prethodni postupak Kantonalnog suda Novi Travnik Katica Jozak-Mađar, odlučujući po prijedlogu Kantonalnog tužiteljstva KSB/SBK, rješenjem broj:06 0 K 001963 10 Kpp od 26.02.2010.g., odredila je jednomjesečni pritvor protiv osumnjičenika: Zvonimira Androševića zv.“Zvono“, zbog osnovane sumnje da počinio kazneno djelo „ubojstvo“ iz članka 166. stavak 2. točka d) KZ FBiH.
Imenovani je lišen slobode i upućen u KPZ Busovača dana 26.02.2010.godine.

17.02.2010. godine, sporazum o priznanju krivnje

Sudac za prethodno saslušanje Kantonalnog suda Novi Travnik Zuhdija Ćosić, nakon ročišta za preispitivanje sporazuma o priznanju krivnje, te ročišta za izricanje kazneno-pravne sankcije održanog dana 17.02.2010.godine, osudio je nepravomoćno optuženika Danijela Banovića, sin Marka iz mjesta Rankovići, općina Novi Travnik.
Više..

26.01.2010. godine, sporazum o priznanju krivnje

Sudac za prethodno saslušanje Kantonalnog suda Novi Travnik Slavko Maric nakon rocišta za preispitivanje sporazuma o priznanju krivnje, te rocišta za izricanje kazneno-pravne sankcije održanog dana 26.01.2010.godine, izrekao je nepravomocnu presudu optuženiku Davoru Livancicu zv.“Gale“, zbog kaznenih djela pocinjenih u sticaju i to: „ubojstvo, u pokušaju“ iz cl. 166. st. 1. KZ F BiH u svezi sa cl. 28 istog zakona, „ugrožavanje sigurnosti“ iz cl. 183. st. 1. KZ F BiH, te „nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari“ iz cl. 371 st. 1. istog zakona, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine . Više..

14.01.2010. godine

Vijeće kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Mehmedalija Huseinović, danas je izreklo nepravomoćnu osudu optuženiku Nikoli Babiću zv.“Niđo“, sin Luke i majke Finke, iz Novog Travnika , zbog kaznenog djela „teški slucajevi razbojničke krađe i razbojništva“ iz članka 151. stavak 1 preuzetog KZ SR BiH, pa je sud optuženika za počinjeno kazneno djelo uz primjenu odredaba čl. 33, 38, 41, 42. stav 2. i cl.43. stav 1. tačka 1. preuzetog KZ SFRJ, kao i uz primjenu odredbe cl. 300. ZKP F BiH za počinjeno kazneno djelo osudilo na kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine. Više..

04.01.2010. godine, ekstradicije Ismeta Delica, zv.Šutko iz SAD-a.

Rješenjem Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000043 08 Kv od 08.02.2008. godine, određen je pritvor protiv optuženika Ismeta Delića,zv.Šutko, zbog kaznenog djela „ubojstvo“ iz članka 36/1 ranije važećeg KZ RBiH. Kako je imenovani bio nedostupan sudu, po raspisanoj međunarodnoj tjeralici ekstradiran je iz SAD-a dana 30.12.2009.godine i istom je uručeno rješenje o određivanju pritvora, kojim je lišen slobode i sproveden u KPZ Busovača. Više..

Vijesti iz sudnice iz 2009.godine

 
tjedni raspored suđenja
-.
 
06 0 K 002532 10 K , 29.12.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa; 336/2 u vezi sa čl. 332/1 KZ F BiH)
06 0 K 001721 09 K , 16.12.2010.god.
(Zloupotreba položaja ili ovlaštenja; 383/3 KZ F BiH)
06 0 K 002517 10 K , 08.12.2010.god.
(Ubojstvo; 166/2 KZ F BiH))
06 0 K 003079 10 K , 24.11.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa; 336/2 u vezi sa čl. 333/1 KZ F BiH)
06 0 K 002352 10 K , 04.11.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa; 336/4 u vezi sa čl. 332/3 KZ F BiH)
06 0 K 000389 05 K , 08.10.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa; 320/4 u vezi sa čl. 315/3 KZ F BiH)
06 0 K 002325 10 K , 01.10.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa; 320/2 u vezi sa čl. 332/3 KZ F BiH)
06 0 K 001773 10 K2, 20.09.2010.god.
(Ubojstvo; 36/1 KZ R BiH)
06 0 K 002697 10 K, 15.09.2010.god.
(Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, 238/2 KZ F BiH)
06 0 K 002623 10 K, 15.09.2010.god.
(Razbojništvo;289/2 KZ F BiH)
06 0 K 000009 01 K, 15.09.2010.god.
(Ubojstvo; 36/1 KZ R BiH)
06 0 K 003034 10 K, 07.09.2010.god.
(Razbojništvo;289/2 KZ F BiH)
06 0 K 002394 10 K, 24.08.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa;
336/2 u vezi sa čl. 332/3 KZ F BiH)
06 0 K 002186 10 K, 14.07.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. jav.prometa;
336/2 KZ F BiH)
06 0 K 001789 10 K, 13.07.2010.god.
(Teška dj.protiv opće sig. ljudi i imovine;323/2 KZ F BiH)
06 0 K 002237 10 K, 09.07.2010.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;320/2
KZ F BiH)
06 0 K 001846 10 K, 27.05.2010.god.
(Ubojstvo u pokušaju;166/1 u svezi sa čl.28. KZ F BiH)
06 0 K 000043 01 K, 23.04.2010.god.
(Ubojstvo; 36/1 KZ R BiH)
06 0 K 001773 09 K, 15.03.2010.god.
(Ubojstvo; 36/1 KZ R BiH)
06 0 K 001788 10 K, 08.03.2010.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2
KZ F BiH)
06 0 K 001792 09 Kps, 17.02.2010.god.
(Razbojništvo;289/2 KZ F BiH)
06 0 K 001718 09 Kps, 27.01.2010.god.
(Ubojstvo u pokušaju;166/1 u svezi sa čl.28. KZ F BiH)
06 0 K 001620 09 K, 14.01.2010.god.
(Razbojništvo; 289/1 KZ F BiH)

Pregled objavljenih presuda do ___31.12.2009. godine

Pregled objavljenih presuda do ___31.12.2008. godine

Pregled objavljenih presuda do ___31.12.2007. godine

 
     

 

 

  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005