19.12.2008.godine, 10. obljetnica rada Kantonalnog suda Novi Travnik

Kantonalni sud Novi Travnik je 19.12.2008. godine svecano obilježio 10. obljetnicu svoga rada. Nakon pozdravnog govora predsjednice suda, g-de Katice Jozak-Madar, o desetogodišnjem radu suda prikazan je dokumentarni film. Na svecanosti je predstavljena i publikacija „10 godina Kantonalnog suda Novi Travnik, 1998. - 2008. godina.
Nazocnima su se obratili: gosp. Milorad Novkovic, predsjednik Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca BiH, gosp. Feliks Vidovic, Federalni ministar pravde; gosp. Mirko Batinic, predsjedatelj Sabora/Skupštine KSB/SBK, gosp. Zoran Lukovic, Ministar pravosuda i uprave KSB/SBK; gosp. Refik Lendo, Nacelnik Opcine Novi Travnik; g-da Sanja Jurišic predsjedateljica Opcinskog vijeca Novi Travnik i g-da Jasna Dunder ispred Regionalne odvjetnicke komore Ze-Do i KSB/SBK.
Na svecanosti je procitan dio cestitki upucenih Sudu povodom 10. obljetnice rada i to: pismo-cestitka predsjednice Federacije BiH g-de Borjane Krišto; dopredsjednice Federacije BiH, g-de Spomenke Micic; Ministra pravde BiH, gosp. Bariše Colaka; Glavnog Federalnog tužitelja gosp. Zdravka Kneževica i Federalne tužiteljice g-de Hajrije Muftic-Hadžiomerovic.
Svecanosti je nazocio veliki broj predstavnika zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u BiH, Federaciji BiH i Kantona Središnja Bosna, USAID/JSDP Sektor razvoja pravosuda, predstavnik Misije OSCE-a Ured u Travniku, EUFOR-LOT Travnik, te predstavnika vladinih i nevladinih organizacija, odvjetnicke komore, medija.
Više..

03.12.2008.godine, Bojan Nuk, kazna zatvora od 2 godine i 1 mjesec

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kž-08-000230 od 20.11.2008. godine, djelomicno je uvažio žalbu optuženika Bojana Nuka, preinacio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000400 08 K od 25.03.2008. godine i imenovanom, za kazneno djelo ubojstvo u pokušaju iz clanka 166. stavak 1., u svezi s clankom 28. Kaznenog zakona Federacije BiH, izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 1 mjesec. Više..

20.11.2008.godine, Adel Smolo, osuđen na kaznu zatvora od 20 godina

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kžk-08-000009-I od 04.11.2008.godine, osudio je optuženika Adela Smolu, zv. "Đek" za kazneno djelo ubojstva iz članka 166. stavak 2. točka a) KZ FBiH, na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Više..

19.11.2008.godine

Šef USAID/JSDP-a Projekta razvoja pravosuda, gosp. Charles Costello i viši pravni savjetnik gosp. Zlatko Osmanovic posjetili su danas Kantonalni sud Novi Travnik.
Predsjednica suda, g-da Katica Jozak-Madar upoznala je imenovane sa tijekom implementacije Europskih standarda radnog ucinka u Kantonalnom sudu Novi Travnik, kao i aktivnostima koje ovaj sud poduzima glede projekta rekonstrukcije i adaptacije dijela objekta kojeg koristi Kantonalni sud Novi Travnik.
Gosp. Costello dao je punu podršku aktivnostima suda u implementaciji Europskih standarda, a posebice glede projekta rekonstrukcije i adaptacije zgrade, cime bi se stvorili optimalni uvjeti za rad suda, i izrazio spremnost da doprinese realizaciji istoga zajedno sa lokalnim vlastima.
Više..

11.11.2008.godine

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijece BiH objavilo je dana 11.11.2008. godine u „Službenom glasniku BiH“ javni natjecaj za popunu upražnjenih mjesta u sudovima i tužiteljstvima BiH.
Navedenim natjecajem obuhvacena su i upražnjena sudacka mjesta za dva dodatna suca u Kantonalnom sudu Novi Travnik.
Osobe koje su zainteresirane za navedena radna mjesta prijavni materijal mogu dobiti direktno u prostorijama VSTV-a BiH, u ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalim i okružnim sudovima, Apelacionom sudu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okružnim i kantonalnim tužiteljstvima.
Prijavni materijal dostupan je i na web stranici VSTV-a BiH.
Natjecaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.
Više..

03.11.2008.godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Darmin Avdic, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženicima Salihu Velagicu i Eldinu Škandri za kazneno djelo razbojništva iz clanka 289. stavak 2., u svezi stavka 1. i clanka 31. KZ FBiH, i imenovane na temelju navedenog zakonskog propisa, uz primijenu clanka 50. tocka b) i clanka 51. stavak 1. tocka b) KZ FBiH, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine.
Na temelju odredbe clanka 114. stavak 2. i clanka 115. stavak 1. KZ FBiH, od optuženika je oduzeta imovinska korist pribavljena kaznenim djelom u iznosu od po 17,50 KM.
Oštecenik Amir Burek sa imovinsko pravnim zahtjevom u cijelosti je upucen na parnicni postupak.
Više..

28.10.2008.godine, Potvrđena presuda Kantonalnog suda Novi Travnik

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kž-08-000383 od 08.10.2008. godine potvrdio je presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000034 07 K od 01.04.2008. godine, kojom je optuženik Boro Vujica, sin Vinka i majke Bosiljke, rod. Relota, nastanjen u Hrasnom 34, Busovaca, zbog kaznenog djela „razbojništvo“ iz clanka 289. st. 2., u svezi sa st.1. i cl. 31. KZ FBiH, temeljem odredbe clanka 299. tocka c) ZKP FBiH, osloboden od optužbe, a optuženici:
- Josip Kupreškic, sin Ive i majke Ivke, rod. Miškovic, nastanjen u mjestu Pirici, Opcina Vitez, zbog kaznenog djela „razbojništvo“ iz clanka 289. st. 2., u svezi sa st.1. i cl. 31. KZ FBiH, osuden na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 8 (osam) mjeseci, i
- Danijel Krišto, sin Sarafine, rod. Krišto, nastanjen u Hrasnom bb, Busovaca, zbog kaznenog djela „razbojništvo“ iz clanka 289. st. 2., u svezi sa st.1. i cl. 33. KZ FBiH, osuden na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i novcanu kaznu u iznosu od 400,00 KM.
Više..

28.10.2008. godine, Potvrđena presuda Kantonalnog suda Novi Travnik protiv optuženice Nedžide Indžic

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kž-08-000305 od 08.10.2008. godine potvrdio je presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000 450 08 K od 08.05.2008. godine, kojom je optuženici Nedžidi Indžic kci Besima i majke Mevlide, rod.Corbic, nastanjenoj u Travniku, ul. Bosanska bb, zbog kaznenog djela teške tjelesne povrede iz clanka 172. stavak 3. KZ FBiH, uz primjenu cl. 50. tocka b), cl. 51. stavak 1. tocka d), te cl. 60. stavak 2. i cl. 62. KZ FBiH i clanka 300. ZKP FBiH, izrekao uvjetnu osudu kojom je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci i istovremeno odredio da se ova kazna nece izvršiti ako optuženica u roku od 2 (dvije) godine na pocini novo kazneno djelo. Više..

28.10.2008. godine Potvrdena oslobađajuća presuda Kantonalnog suda Novi Travnik protiv optuženice Sadete Avdibašic

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kž-08-000177 od 16.10.2008. godine potvrdio je presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000017 07 K od 22.02.2008. godine, kojom je optuženica Sadeta Avdibašic kci Zuhde i majke Hanife, rod. Milanovic, nastanjena u naselju Jaklic Bugojno, zbog kaznenog djela razbojništva iz clanka 289. stavak 2., u svezi s clankom 31. KZ FBiH, na temelju clanka 299. tocka c) ZKP F BiH, oslobodena od optužbe. Više..

Nagrada "Kristalna vaga pravde"

38 aplikacije iz 15 europskih zemalja dostavilo je Sekretarijatu CEPEJ-a ove godine aplikaciju za nagradu „Kristalna vaga pravde“.
„Kristalna vaga pravde“ dodjeljuje se svake dvije godine za inovativne projekte koji doprinose unaprijedenju kvalitete rada pravosuda.
Kantonalni sud Novi Travnik, kao clan Europske mreže pilot sudova ispred Bosne i Hercegovine, ucestvovao je u natjecanju za „Kristalnu vagu pravde“, projektom na temu: „Jednak pristup pravdi“.
Vijece Europe i europska komisija cestitalo ja svim ucesnicima na kandidaturi i ocijenila sve projekte korisnim jer doprinose efikasnijoj pravdi i odlucilo da se svi projekti objave na web stranici CEPEJ-a: www.coe.int/cepej
Odlukom strucnog žirija u uži izbor za nagradu ušla su 4 projekta, i to iz: Francuske, Italije, Turske i Velike Britanije.
Nagrada „Kristalna vaga pravde za 2008.godinu " dodjeljena je 24.10.2008. godine u Italiji, Catania, nakon 3. plenarnog sastanka Europske mreže pilot sudova „Her Majesty's Service“ iz Velike Britanije za projekat pod nazivom: „Medijacija u sporovima male vrijednosti“. Više..


3.plenarni sastanak, Catania, Italija, 24.10.2008.godine

Europska mreža pilot sudova održala je 3. plenarni sastanak 24.10.2008. godine u Catanii, Italija, na temu: „Kako doprinijeti uspostavljanju bržeg pristupa pravdi i kvalitetnijoj pravdi?“
Nakon sastanka, održana je i ceremonija dodijele „Kristalne vage pravde“, koju je ove godine Europska komisija za efikasnost pravosuda i Vijece Europe dodijelilo „Her Majesty's Service“ Velika Britanija, za projekat pod nazivom „The Small Claims Mediation Service“, odnosno „Medijacija u sporovima male vrijednosti“.
Na poziv organizatora sastanka, 3. plenarnom sastanku mreže pilot sudova i dodjeli nagrada ispred Kantonalnog suda Novi Travnik nazocila je predsjednica suda, g-da Katica Jozak-Madar.
U okviru plenarnog sastanka, dana 25.10.2008. godine uspostavljena je i Europska mreža drugostupanjskih pilot sudova koja održala i svoj prvi sastanak na temu: „Upravljanje dnevnim radom u drugostupanjskim sudovima“.
Više..

25.10.2008.g. - Europski dan civilne pravde

Na zajednicku inicijativu Vijeca Europe i Europske komisije 2003. godine ustanovljen je Dan civilne pravde koji se obilježava tijekom posljednjeg tjedna mjeseca listopada svake godine.
Cilj obilježavanja Dana civilne pravde je približiti pravosudne sustave za 800 milijuna gradana u 47 dražava clanica Vijeca Europe. Tog dana vrata sudova su otvorena kako bi se gradani mogli informirati o njihovim pravima i nacinu kako funkcionira pravosudni sustav njihovih zemalja.
Bosna i Hercegovina je uzela ucešce u obilježavanju ovog dana tijekom prethodne dvije godine.
Ove godine programe obilježavanja Dana civilne pravde najavile su sljedece zemlje: Kipar, Estonija, Njemacka, Grcka, Italija, Moldova, Poljska, Portugal, Rumunjska, Švedska i Velika Britanija.
Više..

15.10.2008. godine

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik pocela sa radom sutkinja Angela Petrovic, imenovana za sutkinju ovoga suda Odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca BiH broj: VSTV-02-1774-15092008 od 11.09.2008. godine.

10.10.2008. godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Zuhdija Cosic, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Femi Krasniciju za kazneno djelo ubojstvo u pokušaju iz clanka 166. stavak 1., u svezi s clankom 28. KZ FBiH, i imenovanog osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina i 6 (šest) mjeseci.
Na temelju odredbe clanka 57. stavak 1. KZ FBiH, u naprijed izrecenu kaznu imenovanom ce se uracunati vrijeme provedeno u pritvoru pocev od 13.05.2008. godine pa nadalje.
Temeljem clanka 212. stavak 3. ZKP-a FBiH, oštecenik Nedžad Agovic se u cjelosti upucuje na parnicni postupak.
Više..

06.10.2008. godine, Potvrđena presuda Kantonalnog suda Novi Travnik protiv optuženika Mate Markovića

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kž-08-000125 od 25.09.2008. godine potvrdio je presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000003 07 K od 14.01.2008. godine, kojom je optuženik Mato Markovic sin Kate Markovic, nastanjen u selu Bakovicka Citonja, opcina Fojnica, zbog kaznenog djela ubojstvo u pokušaju iz clanka 166. stavak 1., u svezi s cl. 28. st. 1. i cl. 26. st. 3. KZ FBiH, uz primjenu clanka 51. stavak 1. tocka b) KZ FBiH, osuden na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Više..

26.09.2008. godine, Ehmedin Žuna, potvrđena jedinstvena kazna zatvora od 4 godine i 4 mjeseca

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kž-08-000137 od 11.09.2008. godine, djelomicno je uvažio žalbe optuženika Ehmedina Žune i njegove braniteljice u odnosu na pravnu ocjenu djela, tako da su radnje optuženika Ehmedina Žune opisane pod tockom b) osudujuceg dijela te presude pravno kvalifikovane kao kazneno djelo teške krade u pokušaju iz clanka 287. stavak 1. tocka a) Kaznenog zakona Federacije BiH u svezi sa clankom 28. i 31. istoga Zakona, za koje kazneno djelo je Ehmedinu Žuni uz primijenu clanka 50. tocka a), clanka 51. tocka d) istoga Zakona, utvrdena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci i iz tog dijela presude preuzeta kao utvrdena kazna zatvora od 4 (cetri) godine za kazneno djelo razbojništva iz clanka 289. stavak 2., u s vezi sa stavkom 1. i clanka 31. Kaznenog zakona Federacije BiH, pa je optuženik Ehmedin Žuna, uz primjenu clanka 50. tocka b) i 51. stavak 1. tocka b) istoga Zakona , osuden na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (cetri) godine i 4 (cetri) mjeseca, a u odnosu na oslobadajuci dio presude žalba kantonalnog tužitelja u Travniku odbijena je kao neosnovana i u tom dijelu presuda Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000018 07 K od 09.11.2007. godine potvrdena.
Na temelju clanka 57. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije BiH, optuženiku je u izrecenu kaznu zatvora uracunato vrijeme provedeno u pritvoru od 18.01. do 05.11.2007. godine.
Više..

23. i 24.09.2008. godine, obuka iz upravljanja predmetima

Dana 23. i 24.09.2008. godine u Kantonalnom sudu Novi Travnik, u organizaciji USAID/JSDP-a održana je obuka iz oblasti upravljanja kaznenim i gradanskim predmetima.
Obuci su nazocili suci i strucni suradnici model sudova Regije 2, Opcinskog suda u Bugojnu, Osnovnog suda u Mrkonjic Gradu i Kantonalnog suda Novi Travnik.
Prezentatorica obuke bila je g-da Carolyn Temin, sutkinja iz SAD-a, koja je nazocne upoznala i sa slicnostima i razlikama u organizaciji upravljanja sudskim predmetima u SAD-u i kod nas, te sa mogucnostima unaprjedenja istoga. Ispred JSDP-a obuci je nazocila programska koordinatorica, g-dica Alisa Vrabac.
Više..

19.09.2008. godine, pooštrena kazna

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kž-08-000259 od 11.09.2008. godine, uvažio je žalbu Kantonalnog tužitelja u Travniku i presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000397 07 K od 07.04.2008. godine preinacio u odluci o kazni, tako da je optuženika Stjepana Grubešica, sina Mije i majke Ande, rod.Galic, nastanjenog u mjestu Gavrine kuce bb, Kaonik, opcina Busovaca, za kazneno djelo „teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa“ iz clanka 336. stavak 4., u svezi s clankom 332. stavak 3. KZFBiH, uz primjenu odredaba clanka 50. tocka b) i clanka 51. stavak 1. tocka d) KZFBiH, osudio na kaznu zatvora u trajanju od deset (10) mjeseci. Više..

17.09.2008. godine, posjeta delegacije Kantonalnog suda Zenica

U organizaciji Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca BiH, danas je u studijskoj posjeti Kantonalnom sudu Novi Travnik boravila delegacija Kantonalnog suda Zenica na celu sa predsjednicom suda, g-dom Zijadom Alihodžic.
Cilj posjete bio je upoznavanje sa implementacijom CMS-a u Kantonalnom sudu Novi Travnik i prednostima i funkcionalnostima automatskog upravljanja predmetima.
Više..

12.09.2008. godine, oslobađajuća presuda

Kantonalni sud Novi Travnik u vijecu sastavljenom od sudaca Darmina Avdica, kao predsjednika vijeca i sutkinja Mirjane Grubešic i Dunke Begic, kao clanova vijeca, danas je izreklo nepravomocnu osudu kojom je optuženike Besima Hadžijusufovica, Rusmira Basaru, Abida Karadu, Esada Šljivu, Kemala Balihodžica i Muhameda Hamzica , za kazneno djelo „zlouporabe položaja ili ovlasti“ iz clanka 383. stavak 3. KZ FBiH, oslobodilo od optužbe.
Sud je imenovane oslobodio od optužbe temeljem clanka 299. tocka c) ZKP-a FBiH jer u postupku nije dokazano da su pocinili navedeno kazneno djelo.
emeljem clanka 212. stavak 4. ZKP-a FBiH, ošteceni: Opcina Bugojno, D.P. „Mlinpek“, TDP „Inpokomerc“, HTP „Kalin“ i Osnovna muzicka škola Bugojno sa imovinskopravnim zahtjevom u cijelosti su upuceni na parnicni postupak.
Više..

09.09.2008. godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Darmin Avdic, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Bajazidu Zlaticu za kazneno djelo „razbojništvo“ iz clanka 289. stavak 2., u svezi s clankom 31. KZ FBiH, i imenovanog osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.
Temeljem clanka 212. stavak 3. ZKP-a FBiH, vijece je oštecenom Huseinu Jusufovicu djelomicno dosudilo imovinskopravni zahtjev u iznosu od 3.000,00 KM, dok je sa preostalim dijelom imovinskopravnog zahtjeva ošteceni upucen na parnicni postupak.
Više..

05.09.2008. godine, Završeni radovi

U projektu implementacije Europskih standarda za model sudove i to standarda 1.3. – pogodnosti za korisnike sudskih usluga, izgraden je ulaz za invalidne osobe u zgradu suda, koji ce omogucuti ovoj kategoriji stranaka osobni pristup sudu.
Takoder, završeni su radovi natkrivanja dijela službenog parkinga suda. Natkrivena su 4 parking mjesta za službena vozila suda.
Više..

04.09.2008. godine, Obuka za izradu Programskog proracuna

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik, u organizaciji USAID/JSDP održana obuka iz oblasti izrade Programskog proracuna.
Obuka je organizirana za predstavnike model sudova iz Regije 2 (Opcinski sud u Bugojnu, Osnovni sud u Mrkonjic Gradu, Opcinski sud u Travniku, Opcinski sud u Zenici, Kantonalni sud Zenica i Kantonalni sud Novi Travnik).
Ovo je znacajna pomoc Projekta razvoja pravosuda model sudovima u procesu planiranja i izrade proracuna u okviru novog pristupa izrade proracuna u BiH – Srednjerocnog programskog proracuna.
Više..

11.08.2008. godine, Potvrđena presuda Kantonalnog suda Novi Travnik protiv optuženog Mirsada Musića

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kž-08-000136 od 07.08.2008. godine potvrdio je presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000006 07 K od 07.01.2008. godine, kojom je Mirsad Music sin Rasima iz Turbeta, zbog kaznenog djela „teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa“ iz clanka 336. stavak 2., u svezi s clankom 333. stavak 1. KZ FBiH, osuden na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine. Na temelju clanka 57. stavak 1. KZ FBiH u izrecenu kaznu zatvora uracunato mu je vrijeme provedeno u pritvoru od 25.04. do 12.07.2007. godine.
Istom presudom optuženom je na temelju clanka 77. KZ FBiH izrecena mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 6 mjeseci u koje vrijeme se ne uracunava vrijeme izvršenja izrecene kazne zatvora. Više..

18.07.2008. godine, prezentirani rezultati rada za prvih šest mjeseci 2008. godine

Na Opcoj sjednici Kantonalnog suda Novi Travnik održanoj 18.07.2008. godine Predsjednica suda, Katica Jozak-Madar prezentirala je rezultate rada suda za prvih šest mjeseci 2008. godine.
U ovom izvještajnom periodu na temeljnim referatima (kaznenom, gradanskom i upravnom) zaprimljeno je 1125 predmeta , što je više za 72 predmeta , odnosno 6,83% nego u istom periodu 2007. godine (1053 predmeta). Povecanim angažmanom svih sudaca i prekovremenim radom u navedenom periodu ostvareni su dobri rezultati rada suda, riješeno je ukupno 1507 predmeta, iako je sud u ovom periodu radio bez jednog redovnog suca. Navedeno sudacko mjesto upražnjeno je od 01.10.2007. godine, za koje je Visoko sudbeno i tužiteljsko vijece raspisalo javni natjecaj 21.04.2008. godine. Pored ovog, upražnjena su i dva sudacka mjesta za dodatne suce.
Izborom i imenovanjem sudaca na upražnjena sudacka mjesta, stvorili bi se optimalni uvjeti za efikasan rad suda i rješavanje predmeta u razumnom roku, naglasila je predsjednica suda. Više..

04.07.2008.godine, posjeta Kantonalnog suda Livno

U organizaciji Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca BiH, danas je u studijskoj posjeti Kantonalnom sudu Novi Travnik boravila delegacija Kantonalnog suda Livno na celu sa predsjednikom suda, gosp. Nedimom Begicem.
Cilj posjete bio je upoznavanje sa implementacijom CMS-a u Kantonalnom sudu Novi Travnik i prednostima i funkcionalnostima automatskog upravljanja predmetima. Više..

03.07.2008.godine, prezentacija WEB stranice i baze sudskih odluka

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik održana prezenatacija WEB stranice i baze sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH.
Prezentacija je organizirana za predsjednike sudova, šefove sudskih odjeljenja, tajnike i IKT službenike Kantonalnog suda Novi Travnik i opcinskih sudova Travnik, Bugojno i Kiseljak.
U ime domacina, predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar, zahvalila se prezentatorici, g-di Veri Bjelogrlic, na uspješnoj prezentaciji i izrazila svoje zadovoljstvo uspostavom ovakove baze podataka, koja ce pomoci sucima u njihovom svakodnevnom radu i doprinijeti ujednacavanju sudske prakse, što ce u konacnici dovesti do efikasnijeg rada sudova i brže usluge gradanima. Više..

17.06.2008.godine, posjeta Kantonalnom sudu Zenica

U okviru USAID-og Projekta razvoja sektora pravosuda (JSDP), dana 17.06.2008. godine Tim za upravljnje promjenama Kantonalnog suda Novi Travnik na celu sa predsjednicom suda g-dom Katicom Jozak-Madar, boravio je u studijskoj posjeti Kantonalnom sudu Zenica.
Domacin sastanka, predsjednica Kantonalnog suda Zenica g-da Zijada Alihodžic upoznala je goste sa tijekom implementacije Europskih standarda radnog ucinka u ovome sudu, kao zajednickog projekta VSTV-a BiH i USAID/JSDP, a radi unapredenja sudske uprave i poslovanja sudova. Inace, ovaj projekat se provodi u Kantonalnom sudu Novi Travnik od 01.04.2008. godine.
Sastanak je održan pod pokroviteljstvom USAID/JSDP-a, kojem su u ime Projekta nazocili i u radu ucestvovali savjetnik projekta, gosp. Zlatko Osmanovic i programski koordinator, g-dica Alisa Vrabac. Više..

16.06.2008.godine, posjeta Županijskog suda Široki Brijeg

U organizaciji Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca BiH, danas je u studijskoj posjeti Kantonalnom sudu Novi Travnik boravila delegacija Županijskog suda Široki Brijeg, na celu sa predsjednicom suda, g-dom Dragicom Šimic.
Predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar i IKT službenik suda, gosp. Almir Racic, upoznali su goste sa prednostima i funkcionalnostima CMS-a (sustava automatskog upravljanja predmetima) u Kantonalnom sudu Novi Travnik. Više..

06.06.2008.godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, danas je izreklo uvjetnu osudu optuženici Olgici Plišo za kazneno djelo „ teška tjelesna ozljeda“ iz clanka 177. stavak 1. ranije važeceg KZ FBiH i imenovanoj utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s tim da se ova kazna nece izvršiti ukoliko optužena u vremenu provjeravanja d 2 (dvije) godine ne pocini novo kazneno djelo.
Temeljem clanka 348. stavak 3. ranije važeceg ZKP-a, vijece je donijelo rješenje kojim je Olgici Plišo ukinut pritvor i imenovana odmah puštena na slobodu.
Rijec je o predmetu kojem je prethodio ekstradicioni postupak. Više..

02.06.2008.godine, posjeta Vrhovnom sudu Federacije BiH

Dana 02.06.2008. godine delegacija Kantonalnog suda Novi Travnik (predsjednica suda g-da Katica Jozak-Madar i suci gradanskog odjeljenja Vladimir Žuljevic, predsjednik gradanskog odjeljenja, Sadik Lendo i Senad Begovic), bili su u radnoj posjeti upravnom odjeljenju Vrhovnog suda Federacije BiH. Domacin sastanka je bio predsjednik upravnog odjeljenja Sadudin Kratovic zajedno sa sucem Milanom Pavlicem.
Na sastanku su razmjenjena iskustva u primijeni Zakona o upravnim sporovima, te drugim aktualnim problemima rješavanja predmeta upravnih sporova.
Ucesnici radno-konsultativnog sastanka ocijenili su sastanak veoma uspješnim, a sve u cilju ujednacavanja sudske prakse i postizanja dobrih rezultata u radu.

02.06.2008.godine, Belmir Đulović, kazna zatvora od 2 godine i 6 mjeseci

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kž-08-000180 od 22.05.2008. godine, djelomicno je uvažio žalbu branitelja optuženika Belmira Đulovica i presudu Kantonalnog suda Novi Travnik preinacio u odluci o kazni i troškovima kaznenog postupka, tako da je optuženika Belmira Đulovica zv. „Siroce“, sina Huseina i majke Mujesire, rod. Ribic, nastanjenog u Donjem Vakufu, ul. Zlatnih ljiljana 47A, za kazneno djelo ubojstvo iz clanka 36. stavak 1. preuzetog KZ RBiH, kao važeceg zakona u vrijeme izvršenja djela, uz primjenu odredaba clanka 42. tocka 2. i clanka 43. stavak 1. tocka 1. preuzetog KZ SFRJ osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju mu se na temelju clanka 50. stavak. 1. preuzetog KZ SFRJ ima uracunati vrijeme provedeno u pritvoru u periodu od 02.10.2006. godine do 06.02.2008. godine, i imenovanog oslobodilo placanja troškova kaznenog postupka i paušala. Ovim je pravomocno okoncan kazneni postupak kojem je prethodio postupak ekstradicije optuženika. Više..

30.05.2008.godine, Kolektivni godišnji odmor i u 2008.godini

U cilju efikasnog poslovanja sudova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona i Kantonalnog tužiteljstva KSB/SBK, a povodom Zakljucka o kolektivnom korištenju godišnjih odmora u pravosudnim institucijama KSB/SBK od 29.05.2008. godine donesenog na temelju dogovora predsjednice Kantonalnog suda Novi Travnik g-de Katice Jozak-Madar, Glavnog kantonalnog tužitelja gosp. Senada Dautovica, predsjednika Opcinskog suda u Travniku gosp. Gorana Dujica, predsjednice Opcinskog suda u Bugojnu g-de Katice Soldo i predsjednice Opcinskog suda u Kiseljaku g-de Božane Banduka, uposlenici ovih pravosudnih institucija zapocet ce korištenje kolektivnog godišnjeg odmora za 2008. godinu od 21.07.2008. godine.
Godišnji odmor u trajanju od 5 radnih tjedana koristit ce se u periodu od 21.07. do 22.08.2008. godine.
Za vrijeme godišnjeg odmora u svakom od sudova radit ce odreden broj sudaca i ostalih uposlenika radi izvršavanja poslova i zadataka koji ne trpe odlaganje.
Svaka od navedenih pravosudnih institucija donijet ce pojedinacnu odluku o korištenju godišnjih odmora sa planom korištenja istoga.
O korištenju kolektivnog godišnjeg odmora obavijestit ce se VSTV-e BiH, Ministarstvo pravosuda i uprave KSB/SBK, Odvjetnicka/advokatska komora Zenicko-Dobojskog i Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona i javnost putem sredstava informiranja.

29.05.2008. godine

Na temelju clanka 31., a u svezi s clankom 56. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05 i 22/06), po ukazanoj potrebi, u Kantonalnom sudu Novi Travnik donesena Odluka o radnom vremenu u periodu od 01.06. do 01.09.2008. godine.
Odlukom je utvrdeno da u periodu od 01.06. do 01.09.2008. godine radno vrijeme u sudu zapocinje u 7,00 sati, a završava u 15,00 sati. Dnevni odmor u trajanju od 30 minuta u tijeku radnog vremena je od 10,00 do 10,30 sati.

21.05.2008. godine, Objavljen drugi broj Biltena Kantonalnog suda Novi Travnik

U cilju javnog i transparentnog rada, Kantonalni sud Novi Travnik izdao je drugi broj Biltena Kantonalnog suda Novi Travnik.
Kao i prvi broj Biltena i drugi broj sadrži pregled sudske prakse kaznenog, gradanskog i upravnog prava Kantonalnog suda Novi Travnik, izbor odluka Kantonalnog suda Novi Travnik po apelacijama pred Ustavnim sudom BiH i sudsku praksu drugih sudova.
Pored toga, Bilten nudi i druge korisne sadržaje kroz clanke, pravne stavove i aktualnosti.Više..

20.05.2008. godine, Kolektivni godišnji odmor i u 2008.godini

Kantonalni sud Novi Travnik planira i ove godine kolektivni godišnji odmor, zajedno sa ostalim pravosudnim institucijama u KSB/SBK, u trajanju od najmanje 25 radnih dana.
U navedenom periodu dežurni suci i uposlenici omogućit će nesmetano funkcioniranje suda. O početku korištenja kolektivnog godišnjeg odmora i drugim neophodnim informacijama javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Europski standardi u Kantonalnom sudu Novi Travnik

Dana 19.05.2008. godine u VSTV-u BiH potpisan je Memorandum o razumijevanju izmedu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca BiH, Projekta razvoja sektora pravosuda (JSDP) i Kantonalnog suda Novi Travnik.
Cilj ovog Projekta je unapredenje sudske uprave i poslovanja sudova. Standardi se zasnivaju na najboljim iskustvima iz europskih i sjevernoamerickih sudova. Oni su sukladni sa Strateškim planom VSTV-a BiH za period od 2007. do 2012. godine i koncipirani su tako da ispunjavaju pristupne kriterije Europske Unije u oblasti pravosuda.
Ovim je Kantonalni sud Novi Travnik, zajedno sa još 22 suda u BiH, ukljucen u Program primjene europskih standarda u sudskoj administraciji i obvezan da implementira najmanje 19 obveznih radnih standarda koji je kreirao JSDP/USAID. Više..

14.05.2008. godine, Regionalni sastanak USAID/JSDP u Kantonalnom sudu Novi Travnik

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik u okviru Projekta razvoja sektora pravosuda USAID-a, održan prvi Regionalni sastanak cetvrtog kruga model sudova „Implementacija standarda radnog ucinka za sudove“ .
Cilj ovog Projekta je unapredenje sudske uprave i poslovanja sudova. Standardi se zasnivaju na najboljim iskustvima iz europskih i sjevernoamerickih sudova. Oni su sukladni sa Strateškim planom VSTV-a BiH za period od 2007. do 2012. godine i koncipirani su tako da ispunjavaju pristupne kriterije Europske Unije u oblasti pravosuda.
Sastanku su nazocili predstavnik USAID/JSDP-a, Projekta razvoja sektora prvosuda Americke agencije za razvoj, gosp. Eugen J. Murret, savjetnik za sudsku upravu, gosp. Ermin Sarajlija, viši pravni savjetnik, g-dica Alisa Vrabac, programski koordinator za Regiju 2 i gosp. Emir Budalica, projektni službenik, gosp. Muhamed Tulumovic, ispred VSTV-a BiH, te predstavnici svih osam sudova Regije 2 Projekta: predsjednica Okružnog suda Istocno Sarajevo g-da Bogdanka Dabic-Jovicic, predsjednica Opcinskog suda u Zenici g-da Dijana Ajanovic i tajnik suda Nada Hadžic, predsjednica Opcinskog suda u Bugojnu g-da Katica Soldo , predsjednica Osnovnog suda u Mrkonjic Gradu g-da Nedija Šehalic, predsjednik Osnovnog suda u Teslicu gosp. Husein Šerbecic, g-da Lazarela Poric, sutkinja Opcinskog suda u Travniku, g-da Jasminka Mahmutovic tajnik Kantonalnog suda u Zenici i g-da Nedica Vukic, tajnik Kantonalnog suda Novi Travnik.
Predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar, kao domacin i moderator sastanka, zahvalila se na odabiru od strane JSDP i VSTV-a BiH da ovaj sud bude medu 12 model sudova za ovu godinu, travanj 2008. godine – ožujak 2009.
Slijedi potpisivanje Memoranduma o razumjevanju izmedu VSTV-a BiH, Projekta razvoja sektora pravosuda (JSDP) i suda zakazano za dan 19.05.2008. godine u VSTV-u BiH.
Više...

29.04.2008. godine, Press konferencija za medije

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik predsjednica suda, g-da Katica Jozak-Madar održala press konferenciju za medije.
Predsjednica je istakla da je Kantonalni sud Novi Travnik, suocen sa stalnim povecanjem broja neriješenih predmeta (1609 predmeta na kraju 2007. godine) i sa upražnjenim sudackim pozicijma (1 redovna i 2 dodatne). U cilju osiguranja prava na pravicno sudenje u razumnom roku, sacinjen je i za 2008. godinu Plan i program rješavanja starih predmeta, sa naglaskom na popisima neriješenih, starih predmeta koje sud treba riješiti u odredenom vremenskom periodu.
Popisi neriješenih predmeta koje sud treba riješiti u odredenom vremenskom periodu, gradanima, strankama u postupku, dostupni su na portal-monitoru koji je instaliran u prizemlju zgrade suda, a identicni podaci nalaze se i na WEB stranici i na oglasnoj ploci suda. Cilj koji se želi postici jeste skracivanje razumnog roka rješavanja svakog pojedinacnog predmeta, i vracanje povjerenja javnosti u neovisan i nepristran rad suda.
Konferenciji su nazocili predstavnici HRTV Kiseljak, RTV Travnik i Radio postaje Vitez. Više..

21.04.2008. godine, Javni natječaj za upražnjena sudačka mjesta

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijece BiH objavilo je dana 21.04.2008. godine u „Dnevnom avazu“ javni natjecaj za popunu upražnjenih mjesta u sudovima i tužiteljstvima BiH.
Navedenim natjecajem obuhvacena su i 3 upražnjena sudacka mjesta u Kantonalnom sudu Novi Travnik, za jednog redovnog i dva dodatna suca.
Osobe koje su zainteresirane za navedena radna mjesta prijavni materijal mogu dobiti direktno u prostorijama VSTV-a BiH, u ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalim i okružnim sudovima, Apelacionom sudu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okružnim i kantonalnim tužiteljstvima.
Prijavni materijal dostupan je i na web stranici VSTV-a BiH.
Natjecaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Više..

IV. Konferencija predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini, Mostar 17. do 18.04.2008. godine

U organizaciji VSTV-a BiH održana je IV. Konferencija predsjednika sudova Bosne i Hercegovine. Konferencija je održana u Mostaru i trajala je 2 dana,17.i 18.04.2008. godine. Ucešce u raspravi, izmedu ostalih, uzela je i predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar i istakla potrebu žurne popune upražnjenih sudackih pozicija u ovome sudu za jednog redovnog i 2 dodatna suca, te problematiku prijema strucnih suradnika na kantonalnom nivou.
Na Konferenciji je doneseno više zakljucaka. Više..

11.04.2008. godine, posjeta Ministra pravosuđa i uprave KSB/SBK Travnik

Novoizabrani ministar pravosuda i uprave KSB/SBK, gosp. Zoran Lukovic (stupio na dužnost 11.03.2008. godine), boravio je danas u prvoj radnoj posjeti Kantonalnom sudu Novi Travnik.
Predsjednica suda, g-da Katica Jozak-Madar, upoznala je ministra sa aktaulnom problematikom Kantonalnog suda Novi Travnik (pitanje trajnog rješenja smještaja ove pravosudne institucije, izbor i imenovanje 1 redovnog i 2 dodatna suca, prijem sudbenih strucnih suradnika i dr.). Takoder, predsjednica suda upoznala je ministra sa Planom rješavanja starih predmeta ovoga suda za 2008. godinu, koji sadrži podatke o izvještajnom periodu u kojem se predmeti trebaju riješiti, a što se sve nalazi na portal monitoru Kantonalnog suda Novi Travnik. Portal monitor instaliran je u prizemlju zgrade suda, a podaci koje sadrži mogu se naci i na WEB stranici i oglasnoj ploci suda.
Nakon obilaska suda i upoznavanja sa materijalnim i tehnickim uvjetima rada, predsjednica suda zahvalila se ministru na razumjevanju i potpori svim zahtjevima ovoga suda, a posebice na iskazanom priznanju glede inicijative o objavi podataka o neriješenim predmetima koji se rješavaju u odredenom vremenskom periodu, cime se pruža bolja usluga gradanima. Obostrano je istaknut znacaj ovakove inicijative na postizanju javnog i transparentnog rada suda, vece pravne sigurnosti gradana, vracanja povjerenja javnosti u rad sudova, te vladavine prava uopce, s ciljem da pravda bude dostupna, ucinkovita i jednaka za sve. Više..

08.04.2008. godine, posjeta predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH, gosp. Amir Jaganjac , boravio je danas u redovitoj godišnjoj posjeti Kantonalnom sudu Novi Travnik. Predsjednica suda, g-da Katica Jozak-Madar podnijela je predsjedniku Vrhovnog suda Godišnje izvješce o radu Kantonalnog suda Novi Travnik za 2007. godinu. Takoder, predstavila je Plan i program rješavanja starih predmeta ovoga suda za 2008. godinu, s naglaskom o portal-monitoru koji se nalazi u prizemlju zgrade suda, a sadrži, izmedu ostalog, popise starih, neriješenih predmeta koji se trebaju riješiti u odredenom izvještajnom periodu. Sadržina portal-monitora nalazi se i na WEB stranici Kantonalnog suda Novi Travnik i na oglasnoj ploci suda.

31.03.2008. godine, sjednica Udruženja sudaca/sudija u Federaciji BiH u Kantonalnom sudu NoviTravnik

Predsjedništvo Udruženja sudaca/sudija Federacije BiH održalo je svoju redovitu sjednicu dana 31.03.2008. godine u Kantonalnom sudu Novi Travnik. Na sjednici kojoj je predsjedavala g-da Vildana Helic, predsjednica Udruženja, razmatrano je Izvješce o financijskom poslovanju Udruženja za 2007. godinu, vodena rasprava o Odluci VSTV-a BiH o kriterijima za izbor clana Vijeca, te predložen clan Radne grupe za izradu Pravilnika o stegovnoj odgovornosti sudaca.
Održavanjem sastanka Predsjedništva Udruženja u sjedištu Kantonalnih sudova nastoji se upoznati clanove Udruženja sa materijalnim i tehnickim uvjetima rada sudaca ovih sudova.
Više..

11.03.2008. godine

Na VIII. sjednici Sabora Kantona Središnja Bosna održanoj dana 11.03.2008. godine, predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, Katica Jozak-Madar, prezentirala je Informaciju o radu Kantonalnog suda Novi Travnik za 2007. godinu.
Povodom navedene Informacije, a po zahtjevu Kantonalnog suda Novi Travnik glede problematike smještaja suda, Sabor Kantona donio je ponovo Zakljucak kojim je obvezao Vladu Kantona da u okviru svojih mjerodavnosti ucini dodatni napor u cilju trajnog rješavanja smještaja Kantonalnog suda Novi Travnik do kraja 2008. godine.
Više...

08.02.2008. godine, Press konferencija za medije

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik, predsjednica suda Katica Jozak-Madar održala press konferenciju za medije na kojoj je prezentirala rezulate rada ovoga suda u 2007. godini.
Ukupni rezultati rada suda u 2007. godini su izuzetno dobri. Rješeno je ukupno 2998 predmeta, što je za 696 predmeta ili 30% više u odnosu na 2006. godinu. Ostvarena je godišnja norma suda od 152%. Prosjecan broj riješenih predmeta po sucu je 233 predmeta. Broj potvrdenih odluka ovoga suda je 117 ili 82,98%, a ukinuto je 11 odluka ili 7,80%. Održano je 2546 glavnih pretresa, sjednica vijeca i dr., odnosno prosjecno 11 dnevno.
Ukazano je na neophodnost popune kako pozicije redovnog suca, tako i još dva dodatna suca za ovaj sud, te na trajno rješenje smještaja ove pravosudne institucije.
Konferenciji su nazocili predstavnici HRTV Kiseljak, RTV Travnik, „Dnevnog avaza“ i Radio postaje Vitez. Više..

08.01.2008. godine , Javni natječaj za upražnjena sudačka mjesta

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijece BiH objavilo je dana 08.01.2008. godine Javni natjecaj za popunu upražnjenih mjesta u sudovima i tužiteljstvima BiH.
Navedenim natjecajem obuhvacena su i 3 upražnjena sudacka mjesta u Kantonalnom sudu Novi Travnik, za jednog redovnog i dva dodatna suca.
Osobe koje su zainteresirane za navedena radna mjesta prijavni materijal mogu dobiti direktno u prostorijama VSTV-a BiH, u ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalim i okružnim sudovima, Apelacionom sudu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okružnim i kantonalnim tužiteljstvima.
Prijavni materijal dostupan je i na web stranici VSTV-a BiH.
Natjecaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.
Više..

04.01.2008. godine , Kantonalni sud Novi Travnik predložen u clanstvo u Europskoj mreži pilot sudova

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijece BiH na sjednici održanoj dana 13.12.2007. godine donijelo je zakljucak da se ispred Bosne i Hercegovine za clanstvo u Europskoj mreži pilot sudova predloži Kantonalni sud Novi Travnik.
Mreža europskih pilot sudova uspostavljena je od strane Europske komisije za efikasnost pravosuda (CEPEJ) s ciljem da se:
- podrže aktivnosti CEPEJ-a kroz bolje razumijevanje svakodnevnog funkcioniranja sudova,
- ukaže na najbolje prakse rada u europskim sudovima koje bi mogle biti iznijete pred nadležna tijela u državama radi njihovog eventualnog usvajanja s ciljem unaprjedenja efikasnosti pravosudnih sustava.
Kantonalnom sudu Novi Travnik predstoji ukljucivanje u rad Europske mreže pilot sudova, što ce u narednom periodu rezultirati preuzimanjem najboljih europskih praksi u radu sudova.
Više..

 
tjedni raspored suđenja
-.
 
06 0 K 000723 08 K, 03.11.2008.god.
(Razbojništvo; 289/2 KZ F BiH)
06 0 K 000823 08 K 10.10.2008.god.
(Ubojstvo u pokušaju; 166/1 u vezi sa čl.28 KZ F BiH)
06 0 K 000010 07 K 12.09.2008.god.
(Zloupotreba pol. ili ovlasti; 383/3
KZ F BiH)
06 0 K 000512 08 K 09.09.2008.god.
(Razbojništvo; 289/2 u vezi sa čl.31 KZ
F BiH)
06 0 K 000022 01 K 06.06.2008.god.
(Teška tjelesna ozljeda;177/1 KZ F BiH)
06 0 K 000450 08 K 08.05.2008.god.
(Teška tjelesna povreda;172/3 KZ F BiH)
06 0 K 000397 07 K 07.04.2008.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/4 u
vezi sa čl.332/3 KZ F BiH)
06 0 K 000034 07 K 01.04.2008.god.
(Razbojništvo; 289/2 u vezi sa čl.31 KZ
F BiH)
06 0 K 000030 01 K 27.03.2008.god.
(Zloupotreba pol. i ovlasti; 383/2 u vezi sa st.1 i čl.5 KZ F BiH)
06 0 K 000400 08 K 25.03.2008.god.
(Ubojstvo u pokušaju; 166/1 u vezi sa čl.28 KZ F BiH)
06 0 K 000017 07 K 22.02.2008.god.
(Razbojništvo; 289/2 u vezi sa čl.31
KZ F BiH)
06 0 K 000334 07 K 14.02.2008.god.
(Ubojstvo u pokušaju; 166/1 u vezi sa čl.28 KZ F BiH)
06 0 K 000396 07 K 14.02.2008.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2
u vezi sa čl.332/3 KZ F BiH)
06 0 K 000289 07 K 08.02.2008.god.
(Ubojstvo; 166/2 KZ F BiH)
06 0 K 000013 07 K 07.02.2008.god.
(Razb.krađa; 288/2 u vezi sa st.1, a sve u svezi sa čl.31 KZ F BiH, Teška krađa 287/1a u svezi sa čl.31 KZ F BiH)
06 0 K 000012 07 K 06.02.2008.god.
(Ubojstvo ;36/1 u vezi sa čl.333/1 KZ R BiH)
06 0 K 000005 07 K 28.01.2008.god.
(Pronevjra u službi; 384/3 u vezi sa
stavom 1 KZ F BiH)
06 0 K 000369 07 K 18.01.2008.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2
u vezi sa čl.333/1 KZ F BiH)
06 0 K 000003 07 K 14.01.2008.god.
(Ubojstvo u pokušaju ;166/1 u vezi sa čl.28 KZ F BiH)
06 0 K 000006 07 K 07.01.2008.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2
u vezi sa čl.333/1 KZ F BiH)

Pregled objavljenih presuda do ___31.12.2007. godine

 

spisak potvrđenih optužnica
.

 
       
  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005