nazad  
  Raspored dežurstva sudaca za prethodni postupak      
     
 

 

RASPORED DEŽURSTVA SUDACA OD 18.02.- 31.03.2008.GODINE

1. Darmin Avdic sudac za prethodni postupak Kantonalnog suda Novi Travnik
U periodu od 18.02.2008. od 8,00 sati do 03.03.2008.g. do 8,00 sati


2. Slavko Maric sudac za prethodni postupak Kantonalnog suda Novi Travnik
U periodu od 03.03.2008.g.od 8,00 sati do 17.03.2008.god. do 8,00 sati


3. Zuhdija Cosic sudac za prethodni postupak Kantonalnog suda Novi Travnik
U periodu od 17.03.2007. od 8,00 sati do 31.03.2008.g. do 8,00 sati

Kontakt telefoni:
    030 - 791 - 500 i 791 - 200
Fax:
030 791-200
Mobitel:

 
     
     
  Mjera pritvora  
     
 

Mjera pritvora izvršava se nad osobama za koje postoji rješenje Kantonalnog suda Novi Travnik o određivanju ili produženju pritvora, te nalog Zavodu za prijem u Odjeljenju poluotvorenog tipa Busovača (KPZ Tomislavgrad), a izuzetno, zbog nedostatka prostora u navedenom odjeljenju, može se izvršavati i u KPZ-u zatvorenog tipa u Zenici. (članak 1. stavak 1. toč.5. i stavak 2.) Pravilnika o određivanju ustanova u kojima se izvršava mjera pritvora ("Službene novine Federacije BiH" br.60/03).

Po odobrenju suca za predhodni postupak, odnosno suca za predhodno saslušanje i pod njegovim nadzorom ili nadzorom osobe koju on odredi, pritvorenika imaju pravo posjećivati, u okviru kučnog reda, bračni, odnosno vanbračni drug i njegovi srodnici, a na njegov zahtjev liječnik i druge osobe.

Sudac za predhodni postupak, odnosno sudac za predhodno saslušanje će odobriti konzularnom službeniku strane zemlje posjetu pritvoreniku koji je državljanin te zemlje, u skladu sa kućnim redom pritvora.

Pritvorenik ima pravo slobodne i neometane veze s braniteljem.

U smislu članka 160
Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" br.35/03), predsjednik suda obavlja nadzor nad izvršenjem pritvora.

 
     
  Upućivanje na izdržavanje kazne  
     
 

Pravomoćno osuđene osobe upućuju se na izdržavanje kazne prema pravomoćnoj presudi suda kojom je ta kazna izrečena, a upućivanje obavlja sud na čijem području osuđeni ima prebivalište, odnosno boravište. - Čl. 21. i 22. Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br.44/98).

 
     
     
  nazad
povratak na vrh stranice
 
     

 

  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005