30.04.2008. godine, Rješavaje starih, zaostalih predmeta - Pravo na pravično suđenje u razumnom roku -

U cilju ostvarenja jednog od temeljnih prava svakog demokratskog društva, a to je pravo na pravicno sudenje u razumnom roku (clanak 6. stavak 1. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda), Kantonalni sud Novi Travnik suocava se sa problemom velikog broja neriješenih starih predmeta (1609 na kraju 2007. godine, uglavnom rijec je o predmetima gradanskog odjeljenja Gž, Pž i U) i nedovoljnog broja sudaca (prije reforme 12, a sada popunjenih 9 redovnih pozicija i 1 dodatna, u meduvremenu, 21.04.2008. godine, raspisan treci put natjecaj za upražnjene 3 pozicije – 1 redovna i 2 dodatne).
U tom kontekstu, sacinjen je i za 2008. godinu Plan i program rješavanja starih predmeta Kantonalnog suda Novi Travnik, akt broj: 06-0-Su-08-000 141 od 05.02.2008. godine. Znacajka ovoga Plana ogleda se u sacinjenim popisima svih neriješenih, starih predmeta, s naznakom odredenog vremenskog perioda u kojem sud treba iste riješiti.
Popisi neriješenih predmeta dostupni su gradanima, strankama u postupku, na portal-monitoru Kantonalnog suda Novi Travnik, koji je instaliran u prizemlju zgrade suda. Identicni podaci nalaze se i na WEB stranici suda: www.ksudnt.ba i na oglasnoj ploci suda.
Objavljivanjem popisa neriješenih zaostalih predmeta (Gž, Pž, U) koji se trebaju riješiti u odredenom izvještajnom periodu, Kantonalni sud u Novom Travniku spada medu prve sudove sa ovakovom praksom u Bosni i Hercegovini. Ovo je rezultiralo manjim brojem zamolbi, pritužbi i urgenata za prioritetnim rješavanjem predmeta od strane odvjetnika i gradana jer stranke imaju informacije kada ce njihov predmet biti riješen, tako da se na ovaj nacin vraca povjerenje javnosti u neovisan i nepristran rad sudova. Nadalje, iako je poznata cinjenica da veliki broj gradana BiH ne koristi internet ili im nije dostupan, od prošle godine zabilježeno je preko 6000 posjetitelja WEB stranice ovoga suda, što dovoljno govori o prednostima ovog projekta.
Cilj koji želimo postici je skracivanje razumnog roka rješavanja svakog pojedinacnog predmeta, kako bi pravovremeno rješavanje predmeta postalo temeljna odrednica efikasnog pravosuda, a ne samo broj riješenih predmeta.
S druge strane, želimo svim gradanima, strankama u postupku, omoguciti jednak pristup sudu i pokazati da se sud sa poštovanjem i bez favoriziranja i bilo kakvog povlaštenog tretmana odnosi prema gradanima i svim strankama u postupku.

29.04.2008. godine, Press konferencija za medije

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik predsjednica suda, g-da Katica Jozak-Madar održala press konferenciju za medije.
Predsjednica je istakla da je Kantonalni sud Novi Travnik, suocen sa stalnim povecanjem broja neriješenih predmeta (1609 predmeta na kraju 2007. godine) i sa upražnjenim sudackim pozicijma (1 redovna i 2 dodatne). U cilju osiguranja prava na pravicno sudenje u razumnom roku, sacinjen je i za 2008. godinu Plan i program rješavanja starih predmeta, sa naglaskom na popisima neriješenih, starih predmeta koje sud treba riješiti u odredenom vremenskom periodu.
Popisi neriješenih predmeta koje sud treba riješiti u odredenom vremenskom periodu, gradanima, strankama u postupku, dostupni su na portal-monitoru koji je instaliran u prizemlju zgrade suda, a identicni podaci nalaze se i na WEB stranici i na oglasnoj ploci suda. Cilj koji se želi postici jeste skracivanje razumnog roka rješavanja svakog pojedinacnog predmeta, i vracanje povjerenja javnosti u neovisan i nepristran rad suda.
Konferenciji su nazocili predstavnici HRTV Kiseljak, RTV Travnik i Radio postaje Vitez. Više..

08.02.2008. godine, Press konferencija za medije

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik, predsjednica suda Katica Jozak-Madar održala press konferenciju za medije na kojoj je prezentirala rezulate rada ovoga suda u 2007. godini.
Ukupni rezultati rada suda u 2007. godini su izuzetno dobri. Rješeno je ukupno 2998 predmeta, što je za 696 predmeta ili 30% više u odnosu na 2006. godinu. Ostvarena je godišnja norma suda od 152%. Prosjecan broj riješenih predmeta po sucu je 233 predmeta. Broj potvrdenih odluka ovoga suda je 117 ili 82,98%, a ukinuto je 11 odluka ili 7,80%. Održano je 2546 glavnih pretresa, sjednica vijeca i dr., odnosno prosjecno 11 dnevno.
Ukazano je na neophodnost popune kako pozicije redovnog suca, tako i još dva dodatna suca za ovaj sud, te na trajno rješenje smještaja ove pravosudne institucije.
Konferenciji su nazocili predstavnici HRTV Kiseljak, RTV Travnik, „Dnevnog avaza“ i Radio postaje Vitez. Više..

   
 
  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005