06 0 K 000017 07 K 22.02.2008.god.
(Razbojništvo; 289/2 u vezi sa čl.31 KZ F BiH)
06 0 K 000334 07 K 14.02.2008.god.
(Ubojstvo u pokušaju; 166/1 u vezi sa čl.28 KZ F BiH)
06 0 K 000396 07 K 14.02.2008.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2 u vezi sa čl.332/3 KZ F BiH)
06 0 K 000289 07 K 08.02.2008.god.
(Ubojstvo; 166/2 KZ F BiH)
06 0 K 000013 07 K 07.02.2008.god.
(Razb.krađa; 288/2 u vezi sa st.1, a sve u svezi sa čl.31 KZ F BiH, Teška krađa 287/1a u svezi sa čl.31 KZ F BiH)
06 0 K 000012 07 K 06.02.2008.god.
(Ubojstvo ;36/1 u vezi sa čl.333/1 KZ R BiH)
06 0 K 000005 07 K 28.01.2008.god.
(Pronevjra u službi; 384/3 u vezi sa stavom 1 KZ F BiH)
06 0 K 000369 07 K 18.01.2008.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2 u vezi sa čl.333/1 KZ F BiH)
06 0 K 000003 07 K 14.01.2008.god.
(Ubojstvo u pokušaju ;166/1 u vezi sa čl.28 KZ F BiH)
06 0 K 000006 07 K 07.01.2008.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2 u vezi sa čl.333/1 KZ F BiH)

Pregled objavljenih presuda do ___31.12.2007. godine

 
     
  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005