12.03.2007.godine, Posjeta Radne grupe za strateško planiranje i razvoj CMS-a

Povodom Konferencije predsjednika sudova održane u Mostaru dana 07.03.2007.g. u organizaciji VSTV-a BiH na kojoj je od strane Radne grupe za strateško planiranje i razvoj CMS-a prezentiran projekat, dana 12.03.2007.g. Kantonalni sud Novi Travnik posjetili su gosp.Edis Brkić, predsjednik Radne grupe za strateško planiranje i razvoj CMS-a i g-đa Amila Rahić, savjetnik za implementaciju CMS-a, radi upoznavanja sa stanjem, spremnošću i mogućnostima, te koracima koje ovaj sud treba da preduzme u cilju pripreme za implementaciju CMS-a u narednom periodu.
Case Managament System (CMS) - Sistem upravljanja predmetima ima za svrhu potpunu automatizaciju procesa rada u sudovima i tužiteljstvima za sve profile uposlenih što će omogućiti veću efikasnost i transparentnost u radu, te praćenje statističkih podataka i izvještavanje, kako na nivou pojedinačnih sudova, tako i na nivou države.
Također, u navedenom periodu
u Kantonalnom sud Novi Travnik očekuje se prezentacija CMS projekta za sudove Kantona i Kantonalno tužiteljstvo.

24.04.2007.godine, Prezentacija CMS projekta u sudovima KSB/SBK

Radna grupa VTSV-a BiH za implementaciju CMS projekta održat će prezentaciju CMS projekta u sudovima Kantona Središnja Bosna, kako slijedi:

- 15.05.2007.godine Općinski sud u Kiseljaku,
- 16.05.2007.godine Općinski sud u Travniku,
- 17.05.2007.godine Kantonalni sud u Novom Travniku i
- 18.05.2007.godine Općinski sud u Bugojnu

Prezentacija će se održavati u vremenu od 12,00 do 15,00 sati.

Završena prezentacija CMS projekta u sudovima Kantona Središnja Bosna, 18.05.2007.god.

Radna grupa Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca BiH za implementaciju CMS projekta, završila prezentaciju CMS projekta u Kantonalnom sudu Novi Travnik i Opcinskim sudovima Kiseljak, Travnik i Bugojno.
Clanice radne grupe, Amila Rahic i Dušica Milosavljevic, prezentirale su uposlenicima sudova organizacijske promjene koje ce se desiti u sudovima implementacijom CMS-a, predstavile osnovne funkcije softvera za upravljanje predmetima i kreiranje novog omota za spise. Na kraju, prikazan je film o Opcinskom sudu u Konjicu i Opcinskom sudu u Derventi, sudovima u kojima je CMS projekat vec implementiran.

15.08.2007.god. Case Managament System (CMS) projekat

Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeca o donošenju plana implementacije CMS-a 2007, broj: VSTV-08-1045-05062007 od 05.06.2007.godine u Kantonalnom sudu Novi Travnik zapocela je dana 15.08.2007.godine obuka Regionalnog tima za implementaciju CMS-a u sudovima KSB/SBK, kao poseban pilot projekat VSTV-a.

Regionalni tim cine:
Hrvacic Amra, šef pisarne, Kantopnalni sud u Novom Travniku
Racic Almir, IKT službenik, Kantonalni sud u Novom Travniku
Sujoldžic Elis, IKT službenik, Opcinski sud u Travniku
Ivan Matišic, strucni suradnik, Opcinski sud u Travniku
Bradaric Denis, IKT službenik, Opcinski sud u Bugojnu
Kristic Ivan, IKT službenik, Opcinski sud u Kiseljaku
Voda regionalnog tipa je Hrvacic Amra, šef pisarne, Kantonalni sud u Novom Travniku. Voda tima je dužan redovno podnositi izvještaje o radu predsjednici Kantonalnog suda u Novom Travniku, predsjedniku suda u kome se vrši implementacija i rukovodiocu CMS projekta VSTV-a.

Nakon obuke regionalni tim uz mentorstvo 2 edukatora za primjenu CMS-a iz CMS projekta VSTV-a obavit ce obuku svih korisnika u sudovima KSB/SBK.
Plan implementacije CMS-a za pojedinacne sudove odvijace se prema slijedecem rasporedu:
10.09.2007-05.10.2007 Opcinski sud u Kiseljaku
08.10.2007-02.11.2007 Kantonalni sud u Novom Travniku
05.11.2007-30.11.2007 Opcinski sud u Bugojnu
03.12.2007-28.12.2007 Opcinsku sud u Travniku

Case Managament System (CMS) ce omoguciti automatsko upravljanje svim vrstama predmeta sa mogucnošcu dodjeljivanja uloga i zadataka osoblju u razlicitim fazama sudskog postupka po predmetima. Takoder, ovaj sistem ce olakšati upravljanje radnim procesima, donošenje sudskih odluka kao i generisanje razlicitih izvještaja.

26.09.2007. godine

Radna grupa VSTV-a BiH za strateško planiranje i razvoj CMS-a u sudovima BiH, danas je održala svoj redoviti sastanak u Kantonalnom sudu Novi Travnik.
U tijeku je implementacija CMS projekta u sudovima KSB/SBK.
U Kantonalnom sudu Novi Travnik implementacija CMS-a pocinje 01.10.2007. godine.
Više..

10.10.2007. godine

Nakon uspješno završene obuke uposlenika Kantonalnog suda Novi Travnik za rad u CMS-u, danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik, zavodenjem predmeta u CMS zapocelo automatsko upravljanje predmetima.

16.10.2007. godine

Unošenjem svih neriješenih „K“, „Kps“ i „U“ predmeta u CMS bazu podataka u periodu od 10.10.-16.10.2007. godine, Kantonalni sud Novi Travnik prešao na sustav automatskog upravljanja predmetima – CMS. Nastavak implementacije je u tijeku.
Potpuna implementacija CMS-a u predmetima drugostupanjskog gradanskog i kaznenog referata, „Gž“, „Pž“ i „Kž“, ocekuje se po primitku spisa od Opcinskih sudova KSB/SBK u žalbenom postupku.

Svecana ceremonija završetka implementacije CMS-a u sudovima
KSB/SBK

Povodom uspješnog završetka implementacije sustava za automatsko upravljanje predmetima, CMS projekta VSTV-a BiH, kao posebnog pilot projekta VSTV-a BiH u sudovima Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, uz korištenje Regionalnog tima KSB/SBK, zakazana je svecana zajednicka ceremonija Opcinskih sudova Kiseljak, Bugojno, Travnik i Kantonalnog suda Novi Travnik.
Svecanost ce se održati u utorak 18.12.2007. godine u velikoj sali Kantonalnog suda Novi Travnik.
Na svecanosti bit ce prezentiran rad sudova prije i poslije implementacije, kao i prednosti CMS-a na putu postizanja ucinkovitog i efikasnog pravosuda u BiH.
Ocekuje se nazocnost velikog broja pozvanih zvanica, kao i predstavnici medija koji ce širu javnost upoznati o navedenom.

18.12.2007. godine, svecana zajednicka ceremonija povodom završetka implementacije CMS-a u sudovima KSB/SBK

Danas je u Kantonalnom sudu Novi Travnik održana svecana zajednicka ceremonija povodom uspješnog završetka implementacije Sustava za automatsko upravljanje predmetima (CMS) u sudovima Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona.
Radi se o posebnom pilot projektu VSTV-a BiH i prvoj implementaciji CMS-a koja je u svim sudovima jednog Kantona (Opcinski sud Kiseljak, Bugojno i Travnik i Kantonalni sud Novi Travnik) obavljena uz korištenje Regionalnog tima KSB/SBK i mentorstvo edukatora VSTV-a.
Na svecanosti je prezentiran rad sudova prije i poslije implementacije, kao i prednosti CMS-a na putu postizanja ucinkovitog i efikasnog pravosuda u BiH. Rad CMS-a prezentirale su ispred projekta VSTV-a Dušica Milosavljevic i Amra Hrvacic, voda Regionalnog tima KSB/SBK.
O izuzetnom znacaju ovog projekta i prednostima implementacije CMS-a u sudovima KSB/SBK, govorili su u svom obracanju nazocnima u ime sudova KSB/SBK, Opcinskog suda Kiseljak, Bugojno, Travnik i Kantonalnog suda Novi Travnik, predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik, g-da Katica Jozak-Madar, a u ime Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeca, medunarodni clan VSTV-a BiH, gosp. Sven Marius Urke.
Svecanosti je nazocio veliki broj sudaca i predsjednika sudova iz cijele BiH, zamjenik Glavnog kantonalnog tužitelja KSB/SBK, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Federacije BiH i KSB/SBK, predsjednik i odvjetnici Odvjetnicke komore za ZE-DO i KSB/SBK, te predstavnici medija.
Više..

   
 
  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005